Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/02/08

4 min

Vad är ett karensbolag?

Är du fåmansföretagare, som vill avsluta ditt företagande och ta ut dina pengar till en lägre skattesats? Då kan ett så kallat karensbolag vara något för dig.

Om du är aktiv i verksamheten när företaget avvecklas blir skatten för dina kvalificerade andelar med stor sannolikhet 20 procent upp till ett gränsbelopp. Resterande del beskattas som tjänsteinkomst, det vill säga med 30–57 procent. Utan ett högt gränsbelopp kan din skattesituation bli ogynnsam. Ett alternativ är att ”avkvalificera” dig och ditt ägande genom att låta aktiebolaget bli ett karensbolag. För okvalificerade andelar blir skatten på utdelning eller vinst vid försäljning 25 procent.

Karenstid på fem år
Det huvudsakliga kriteriet för att ett karensbolag ska ses som ett karensbolag är att varken du som ägare, eller någon av dina närstående, är aktiv i bolaget eller i ett annat fåmansbolag. Ett karensbolag har upphört med sin verksamhet och bolaget måste vara vilande i fem år. Under den tiden är det vanligt att kapitalet i bolaget förvaltas diskretionärt av en bank.

Se upp för fallgropar
Det finns många fallgropar att se upp för när det gäller karensbolag. En vanlig fallgrop är att delägaren, eller någon närstående, startar ett nytt bolag med samma verksamhet som karensbolaget. Många tror att detta är okej, eftersom de är passiva i det vilande bolaget. Det går dock inte att vara passiv i ett bolag och samtidigt vara aktiv i ett annat företag som man äger andelar i och som bedriver ”samma eller likartad verksamhet” som karensbolaget. Om pengar från det vilande bolaget förs över till en ny verksamhet anses även detta utgöra samma eller likartad verksamhet.

För att minska risken att bryta karensen och drabbas av ogynnsamma skattekonsekvenser är det viktigt att ta hjälp av en skattejurist. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev