Börja skriv din sökterm

2018/02/08

4 min

Vad är ett karensbolag?

Är du fåmansföretagare, som vill avsluta ditt företagande och ta ut dina pengar till en lägre skattesats? Då kan ett så kallat karensbolag vara något för dig.

Om du är aktiv i verksamheten när företaget avvecklas blir skatten för dina kvalificerade andelar med stor sannolikhet 20 procent upp till ett gränsbelopp. Resterande del beskattas som tjänsteinkomst, det vill säga med 30–57 procent. Utan ett högt gränsbelopp kan din skattesituation bli ogynnsam. Ett alternativ är att ”avkvalificera” dig och ditt ägande genom att låta aktiebolaget bli ett karensbolag. För okvalificerade andelar blir skatten på utdelning eller vinst vid försäljning 25 procent.

Karenstid på fem år
Det huvudsakliga kriteriet för att ett karensbolag ska ses som ett karensbolag är att varken du som ägare, eller någon av dina närstående, är aktiv i bolaget eller i ett annat fåmansbolag. Ett karensbolag har upphört med sin verksamhet och bolaget måste vara vilande i fem år. Under den tiden är det vanligt att kapitalet i bolaget förvaltas diskretionärt av en bank.

Se upp för fallgropar
Det finns många fallgropar att se upp för när det gäller karensbolag. En vanlig fallgrop är att delägaren, eller någon närstående, startar ett nytt bolag med samma verksamhet som karensbolaget. Många tror att detta är okej, eftersom de är passiva i det vilande bolaget. Det går dock inte att vara passiv i ett bolag och samtidigt vara aktiv i ett annat företag som man äger andelar i och som bedriver ”samma eller likartad verksamhet” som karensbolaget. Om pengar från det vilande bolaget förs över till en ny verksamhet anses även detta utgöra samma eller likartad verksamhet.

För att minska risken att bryta karensen och drabbas av ogynnsamma skattekonsekvenser är det viktigt att ta hjälp av en skattejurist. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Skattekontots plusgiro stängs den 15 maj

Från och med 15 maj kommer det inte att gå att göra inbetalningar till skattekontot via Plusgirot (4890103-7). Inbetalningar kommer enbart att kunna göras via Bankgirot, 5050-1055.

2012/02/08

2 min

Ändrad skatt på fastigheter

I mars presenterades ett förslag till nya skatteregler i olika fastighetsfrågor. En av huvuddelarna i förslaget är att det i princip inte ska vara möjligt att sälja fastigheter skattefritt genom att de ”paketeras” i aktiebolag.

2017/03/31

5 min

Skattereglerna förändras ständigt – håll dig uppdaterad

Har du koll på alla förändringar som rör små och medelstora företag? EY går igenom aktuella skattenyheter och praktiska tips inför årsskiftet på en ort nära dig.

2016/11/03

2 min