Börja skriv din sökterm

2018/02/15

3 min

Ska jag ombilda min enskilda firma till aktiebolag?

Har du drivit enskild firma ett tag och överväger att ombilda din firma till ett aktiebolag? Här får du tips på när det kan vara dags att utvärdera ditt val av företagsform.

När du startar en verksamhet är enskild firma ett bra val. En enskild firma är enkel att starta upp och kostar inget att bilda. Men efter en tid kan det vara dags att utvärdera om det finns behov av att ombilda din firma till ett aktiebolag. Beroende på vilken typ av verksamhet du driver kan det finnas för- och nackdelar med en ombildning. Generellt sett kan dock följande punkter peka på att en ombildning till aktiebolag kan vara till din fördel.

Stabila och höga vinster
Har du haft stabila, höga vinster under flera års tid och förutspår att det kommer fortsätta så? Då kan det vara läge att ombilda din verksamhet. Har firman vinster som överstiger skiktgränsen för statlig inkomstskatt, 455 300 kronor för 2018, kan det vara skattemässigt fördelaktigt att beskatta vinsterna i ett aktiebolag i stället. Det ger en lägre skatt jämfört med skattetrycket i din enskilda firma. Pengarna som blir över kan du använda för att återinvestera i bolaget.

Utöka verksamheten
Vill du utöka din verksamhet och skaffa en kompanjon? Ibland kan det behövas ett kapitaltillskott för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare. I ett aktiebolag är det möjligt för en kompanjon att köpa in sig som delägare och skjuta till mer medel. Även vid anställning av personal är det ofta mer fördelaktigt med ett aktiebolag.

Stora investeringar
I en enskild firma är det alltid du som privatperson som står för riskerna. Ska du göra stora investeringar eller teckna större avtal kan det därför vara säkrare att göra det i ett aktiebolag. Då övergår risken till ditt bolag och du själv som delägare riskerar normalt enbart ditt satsade kapital.

Sälja verksamheten vidare
Planerar du att sälja din verksamhet i framtiden är det enklare att utgå från ett aktiebolag än från en enskild firma. Om du exempelvis säljer inkråmet i den enskilda firman får du betala högre skatt på vinsterna jämfört med om du säljer inkråmet i ett aktiebolag. Ombildar du till aktiebolag kan du på sikt underlätta eventuella generationsskiften.

Sammanfattningsvis bör du först tänka efter hur du vill utveckla din verksamhet och se över dina långsiktiga mål innan du beslutar hur din framtida företagsstruktur ska se ut. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ordning och reda i styrelsens arbete

En bra styrelse har ordentliga rutiner för sitt arbete. Det är grunden för ett effektivt styrelsearbete. Klara riktlinjer och rutiner gör det också lättare att upptäcka eventuella problem i tid.

4 min

Starta företag på två timmar med lagerbolag

Funderar du på att starta ett företag? Vill du driva det som aktiebolag? I så fall går den lättaste vägen till en ny verksamhet via köp av ett lagerbolag. Snabbt, smidigt och enkelt – ditt nya företag kan vara igång inom två timmar.

Från enskild firma till aktiebolag – så gör du

De flesta startar sin rörelse i enskild firma. Det är en företagsform som ställer stora krav på planering av egna uttag och skatt. Ett aktiebolag är många gånger den mest fördelaktiga företagsformen Ska du fortsätta att driva verksamheten som en enskild firma eller ska du ombilda till aktiebolag?

4 min