Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/02/15

3 min

Ska jag ombilda min enskilda firma till aktiebolag?

Har du drivit enskild firma ett tag och överväger att ombilda din firma till ett aktiebolag? Här får du tips på när det kan vara dags att utvärdera ditt val av företagsform.

När du startar en verksamhet är enskild firma ett bra val. En enskild firma är enkel att starta upp och kostar inget att bilda. Men efter en tid kan det vara dags att utvärdera om det finns behov av att ombilda din firma till ett aktiebolag. Beroende på vilken typ av verksamhet du driver kan det finnas för- och nackdelar med en ombildning. Generellt sett kan dock följande punkter peka på att en ombildning till aktiebolag kan vara till din fördel.

Stabila och höga vinster
Har du haft stabila, höga vinster under flera års tid och förutspår att det kommer fortsätta så? Då kan det vara läge att ombilda din verksamhet. Har firman vinster som överstiger skiktgränsen för statlig inkomstskatt, 455 300 kronor för 2018, kan det vara skattemässigt fördelaktigt att beskatta vinsterna i ett aktiebolag i stället. Det ger en lägre skatt jämfört med skattetrycket i din enskilda firma. Pengarna som blir över kan du använda för att återinvestera i bolaget.

Utöka verksamheten
Vill du utöka din verksamhet och skaffa en kompanjon? Ibland kan det behövas ett kapitaltillskott för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare. I ett aktiebolag är det möjligt för en kompanjon att köpa in sig som delägare och skjuta till mer medel. Även vid anställning av personal är det ofta mer fördelaktigt med ett aktiebolag.

Stora investeringar
I en enskild firma är det alltid du som privatperson som står för riskerna. Ska du göra stora investeringar eller teckna större avtal kan det därför vara säkrare att göra det i ett aktiebolag. Då övergår risken till ditt bolag och du själv som delägare riskerar normalt enbart ditt satsade kapital.

Sälja verksamheten vidare
Planerar du att sälja din verksamhet i framtiden är det enklare att utgå från ett aktiebolag än från en enskild firma. Om du exempelvis säljer inkråmet i den enskilda firman får du betala högre skatt på vinsterna jämfört med om du säljer inkråmet i ett aktiebolag. Ombildar du till aktiebolag kan du på sikt underlätta eventuella generationsskiften.

Sammanfattningsvis bör du först tänka efter hur du vill utveckla din verksamhet och se över dina långsiktiga mål innan du beslutar hur din framtida företagsstruktur ska se ut. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev