Börja skriv din sökterm

2018/03/08

5 min

Vilka är Skatteverkets fokusområden 2018?

För att motverka fel och fusk väljer Skatteverket varje år ut ett antal områden som de fokuserar särskilt på i sina kontrollinsatser och granskningar. Här följer några av de fokusområden som Skatteverket valt ut i år.

Kontroll av så kallat svartarbete
För att ge Skatteverket möjlighet att arbeta mer effektivt mot organiserat svartarbete och så kallad social dumpning införs ett nytt krav från och med den 1 juli i år. Kravet innebär att arbetsgivare med personalliggare och fler än 15 anställda ska rapportera skatter och avgifter på individnivå varje månad. Detta anses vara ett viktigt led i Skatteverkets arbete med att kontrollera svartarbete i de berörda branscherna.

Det finns också ett förslag på att införa krav på personalliggare i fler branscher. De branscher som föreslås är fordonservice, livsmedels- och tobaksgrossister samt kropps- och skönhetsvård. Krav på personalliggare finns sedan tidigare i restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranscherna. Förslaget om personalliggare i fler branscher föreslås att träda i kraft den 1 juli 2018.

Fortsatt internationell skattekontroll
Läckorna av uppgifter kring transaktioner i lågskatteländer, bland annat Panamaläckan och Paradisläckan, uppges ha gjort det möjligt för Skatteverket att beskatta både privatpersoner och företag som har undanhållit inkomster från beskattning. Under 2018 fortsätter Skatteverket sitt arbete med att stoppa det avsiktliga skattefusket. Utredningarna är inriktade på privatpersoner och företag med internationella skatteupplägg som har koppling till länder med låg eller ingen skatt.

Inkomster via internet
I och med den digitala ekonomin har det blivit vanligare att privatpersoner har inkomster via internet genom exempelvis uthyrning av privatbostad och handel med kryptovalutor. Det faktum att Skatteverket oftast inte får kontrolluppgifter för denna typ av inkomster innebär inte att de är skattefria utan de ska redovisas i deklarationen. För att motverka oredovisade inkomster fortsätter Skatteverket med sin kontroll av den digitala ekonomin. Under 2018 ligger fokus bland annat på uthyrning av privatbostad, bloggare och influencers, Darknet samt kryptovalutor.

Fler av Skatteverkets fokusområden
Skatteverket har även aviserat en utökad folkbokföringskontroll under 2018 samt att ännu mer resurser kommer att satsas i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Slopat avdrag för representationsmåltider

Vid årsskiftet förändrades skattereglerna för representationsmåltider. På inkomstskattesidan skärptes reglerna, samtidigt som företagen fick ökad rätt till momsavdrag.

2017/01/18

2 min

Överföring mellan bolag beskattas som utdelning

Kammarrätten i Stockholm avgjorde nyligen ett mål som gällde en överföring av kapital mellan två bolag. I det aktuella målet (mål nr 1791-18) fördes fritt eget kapital i en makes bolag över till hustruns bolag. Enligt domstolen gick det inte att visa att överföringen var affärsmässigt motiverad och eftersom underprisreglerna inte kunde tillämpas utdelningsbeskattades maken för överföringen.

2019/02/07

4 min

Regeringen föreslår nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som bland annat innebär att företagens möjligheter till ränteavdrag begränsas och att bolagsskatten sänks. Om de nya reglerna träder i kraft kommer de att börja gälla från den 1 januari 2019.

2018/05/23

4 min