Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/04/12

4 min

Hur mycket kostar lagret?

Hur stort lager ett företag bör ha är en fråga som ofta diskuteras. Försäljningsavdelningen vill ha varor på lager för snabba leveranser till kunderna. Ekonomiavdelningen vill vanligen hålla lagret på en lägre nivå, dels för att minska risken för inkurans, dels för att binda mindre kapital. Så hur bör frågan besvaras?

Att hålla produkter i lager medför kostnader, antingen direkta eller indirekta. I bolag som ständigt utnyttjar sin checkräkningskredit, minskar räntekostnaderna om lagret minskar. I bolag som inte nyttjar sin checkräkning är kostnaden kapitalets alternativa användningsområde. Kostnaden är alltså den avkastning som hade varit möjlig att få om kapitalet inte bundits i lagerprodukter, utan använts på annat sätt.

Kapitalkostnad för lager
Ett räkneexempel kan användas för att belysa detta:

 

Kapitalkostnad

 

3 %

5 %

10 %

Årlig kostnad för 1 miljon kronor

30 000

50 000

100 000

       

Årlig kostnad för 5 miljoner kronor

150 000

250 000

500 000

       

Årlig kostnad för 10 miljoner kronor

300 000

500 000

1 000 000

Planera inköp och lagerhållning
När lagerinköp planeras är det viktigt att ta hänsyn till både försäljnings- och ekonomiavdelningens perspektiv. Målet bör vara att lagerhållningen ligger på en nivå som är så låg som möjligt, utan att påverka den operationella verksamheten negativt. Som framgår av tabellen ovan kan en bättre planering av lagerinköp och lagerhållning definitivt skapa ekonomiska vinster.

Att planera lagerinköp och lagerhållning är extra viktigt för bolag som i hög grad använder lånat kapital. Orsaken är att bankernas krav på återbetalningsförmåga ökar och användningen av kovenanter blir allt vanligare. Företag som främst finansierar sin verksamhet med hjälp av eget kapital, kan öka det utdelningsbara utrymmet i samma utsträckning som lagret minskar.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev