Börja skriv din sökterm

2018/04/12

4 min

Hur mycket kostar lagret?

Hur stort lager ett företag bör ha är en fråga som ofta diskuteras. Försäljningsavdelningen vill ha varor på lager för snabba leveranser till kunderna. Ekonomiavdelningen vill vanligen hålla lagret på en lägre nivå, dels för att minska risken för inkurans, dels för att binda mindre kapital. Så hur bör frågan besvaras?

Att hålla produkter i lager medför kostnader, antingen direkta eller indirekta. I bolag som ständigt utnyttjar sin checkräkningskredit, minskar räntekostnaderna om lagret minskar. I bolag som inte nyttjar sin checkräkning är kostnaden kapitalets alternativa användningsområde. Kostnaden är alltså den avkastning som hade varit möjlig att få om kapitalet inte bundits i lagerprodukter, utan använts på annat sätt.

Kapitalkostnad för lager
Ett räkneexempel kan användas för att belysa detta:

 

Kapitalkostnad

 

3 %

5 %

10 %

Årlig kostnad för 1 miljon kronor

30 000

50 000

100 000

       

Årlig kostnad för 5 miljoner kronor

150 000

250 000

500 000

       

Årlig kostnad för 10 miljoner kronor

300 000

500 000

1 000 000

Planera inköp och lagerhållning
När lagerinköp planeras är det viktigt att ta hänsyn till både försäljnings- och ekonomiavdelningens perspektiv. Målet bör vara att lagerhållningen ligger på en nivå som är så låg som möjligt, utan att påverka den operationella verksamheten negativt. Som framgår av tabellen ovan kan en bättre planering av lagerinköp och lagerhållning definitivt skapa ekonomiska vinster.

Att planera lagerinköp och lagerhållning är extra viktigt för bolag som i hög grad använder lånat kapital. Orsaken är att bankernas krav på återbetalningsförmåga ökar och användningen av kovenanter blir allt vanligare. Företag som främst finansierar sin verksamhet med hjälp av eget kapital, kan öka det utdelningsbara utrymmet i samma utsträckning som lagret minskar.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Urban Edengren är Sveriges främste entreprenör

Den 31 januari avgjordes den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Vinnare blev Urban Edenström från Stronghold Invest i Stockholm.

2 min

Inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse – vilka är fördelarna och nackdelarna?

Många entreprenörer startar bolag som de äger direkt som privatpersoner. När bolagen växer blir det ofta aktuellt att bilda en koncern eller förändra ägarstrukturen på annat vis. Men vilket alternativ är egentligen bäst – inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse?

Är du styrelseledamot i ett företag?

En styrelseledamot spelar en viktig roll när det gäller att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation som styrelsen företräder. Med denna roll följer ett tungt ansvar som styrs av olika lagar. I denna artikel går vi igenom vad rollen som styrelseledamot innebär och vilket ansvar en styrelseledamot har.

2018/04/26

5 min