Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/04/18

7 min

Från enskild firma till aktiebolag – viktigt att tänka på vid en ombildning

I en tidigare artikel informerade vi om när det kan vara klokt att omvandla en enskild firma till ett aktiebolag. Denna artikel fokuserar på vilka effekter en ombildning kan få och vilka poster som kan påverkas vid ombildningen.

En ombildning innebär i praktiken att du bildar ett aktiebolag och säljer verksamheten i den enskilda firman till aktiebolaget. Här måste du besluta om du vill köpa ett aktiebolag med historik, det vill säga ett äldre bolag som inte har likviderats när verksamheten upphört, eller ett lagerbolag, det vill säga ett bolag som ingen tidigare har ägt.

Tillgångar och skulder överlåts till aktiebolaget
Själva ombildningen går till så att aktiebolaget tar över betalningsansvaret för skulder i den enskilda näringsverksamheten. Detta anses som en betalning för tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten. Ditt egna kapital i den enskilda näringsverksamheten förs över till aktiebolaget och blir vanligtvis en skuld som aktiebolaget har mot dig. Det rekommenderas att du upprättar en revers på din fordran mot aktiebolaget.

När tillgångar och skulder överlåts och priset understiger marknadsvärdet sker en så kallad uttagsbeskattning. Det innebär att du beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärde. Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning, bland annat när man byter företagsform. Då kan tillgångar under vissa förutsättningar överlåtas till skattemässigt värde, även om värdet är lägre än marknadsvärdet. Detta kan du göra om:

 • aktiebolaget ska betala skatt i Sverige för inkomst av näringsverksamhet
 • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
 • samtliga aktier är kvalificerade
 • aktiebolaget inte har något underskott från tidigare år.

Hur hanteras periodiseringsfonder och expansionsfonder?
Om den enskilda näringsverksamheten har periodiseringsfonder eller expansionsfonder som ska föras över till aktiebolaget behöver ett kapital som uppgår till minst samma belopp tillskjutas bolaget. Det innebär att om du vill föra över en periodiseringsfond till aktiebolaget om 100 000 kronor behöver du skjuta till ytterligare 100 000 kronor till verksamheten.

Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna vid överföringen? Då uppstår ett så kallat förbjudet lån när ombildningen sker. För att slippa betala skatt på det förbjudna lånet behöver mellanskillnaden mellan skulder och tillgångar betalas vid ombildningstillfället.

Ombildning kan påverka skatten
Kom ihåg att se över betalningen av preliminär skatt, då den troligtvis inte kommer att stämma när du avslutar din näringsverksamhet. Du kan ändra din preliminära skatt genom att lämna in en preliminär inkomstdeklaration för räkenskapsåret.

En ombildning av enskild firma till aktiebolag påverkar fler områden än de som nämnts ovan. Andra områden som påverkar ombildningen är:

 • näringsfastighet och näringsbostadrätt
 • skogskonto
 • moms
 • registrering som arbetsgivare.

Tänk på att den enskilda firman inte avvecklas automatiskt. Du behöver därför avsluta firman genom ett bokslut och en deklaration för det beskattningsår då ombildningen sker.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev