DrivkraftArtiklar

Effektivisera bolaget genom outsourcing

Genom att outsourca en eller flera av ditt företags processer kan du utnyttja ditt företags resurser och kompetens på ett mer effektivt sätt. Du får en hög driftssäkerhet och de ansvariga medarbetarna på ditt företag kan därmed koncentrera sig på kärnverksamheten.

Allt fler små och medelstora företag använder sig i dag av olika outsourcinglösningar för exempelvis lön, fakturaskanning, in- och utbetalningar, löpande redovisning och bokslut. Med outsourcing låter man således en annan part sköta hela eller delar av de administrativa bitarna i det egna företaget. En anledning till outsourcingens framgång är att tjänsterna blivit alltmer digitala och därmed möjliga att skräddarsy för att passa det enskilda företaget på bästa sätt. 

Fem fördelar med digitala redovisningstjänster
Digitala redovisningstjänster samlar bokföring, fakturor och kvitton på ett och samma ställe och finns tillgängliga via molnbaserade tjänster dygnet runt. Bland fördelarna märks:

  • Förbättrad kontroll och uppföljning då redovisningen uppdateras i realtid
  • Lägre kostnader för redovisnings- och löneprocesser
  • Effektivare hantering av rutiner och processer
  • Mer tid till kärnverksamheten
  • Högre kvalitet i processerna

EY erbjuder sedan en tid tillbaka den digitala redovisningstjänsten EY Access. Vill du veta mer om EY Access klicka här.