Börja skriv din sökterm

2018/09/05

3 min

Resultatbudgeten – ett hjälpmedel och en vägvisare

Är du en företagare som inte lägger en resultatbudget för kommande år, utan bara ”kör på som vanligt”? Här är tipsen för dig.

Att räkna på en resultatbudget innebär att du utvärderar det räkenskapsår som har passerat. Som underlag använder du föregående års ekonomiska resultat. Du analyserar det ekonomiska utfallet och funderar på kommande år. Sedan korrigerar du intäkterna och kostnaderna med ett förväntat utfall för det kommande räkenskapsåret. Resultatbudgeten hjälper dig att sätta en målbild för kommande räkenskapsår och visar hur du kan att ta dig dit. Tiden som du lägger ner på budgetarbetet ger dig även utrymme att reflektera över året som har varit. Vad kan du förbättra och vad ska du kanske ändra radikalt på?

Ger trygghet och en föraning om framtiden
Resultatbudgeten skapar en trygghet, eftersom du redan på ett tidigt stadium ”ser” utfallet för olika scenarier. Tappar du en kund, vad får det för påverkan? Behöver du anställa, hur slår det? Vad händer om inköpspriset på de varor ditt företag köper in förändras?

I många företag är personalkostnader en av de största kostnaderna som belastar resultatrapporten. Om du planerar att öka din personalstyrka, orkar företaget med det? Vad får det för kostnadspåverkan på resultatrapporten? Det är inte bara lönen och arbetsgivaravgiften som du behöver räkna på. Ska den anställde ha bil? Telefon? Försäkringar?  Hur mycket mer måste bolaget sälja för att det ska täcka kostnaden för den nyanställda och även gå med vinst? Genom att simulera olika utfall vet du tidigt hur du ska planera.

Enkelt att göra, svårt att ta sig tid
Utgå från det år som har passerat. Gå igenom post för post i resultatrapporten. Du kan använda procent eller faktiska belopp när du jobbar igenom rapporten. Börja med intäktssidan, den brukar vara svårast att uppskatta. Kommer intäkterna att öka eller minska kommande år? Hur ser det ut på kostnadssidan? Har det skett förändringar på inköpssidan? Har varukostnaderna ökat? Har du bytt leverantör? Har prisbilden förändrats? När du är klar med din resultatbudget lägger du in den i ditt ekonomisystem, så att du kan följa upp budgeten månadsvis och jämföra med faktiskt utfall.

Du behöver ta ställning till många frågor när du gör en resultatbudget. Men ta dig den tiden och känn att du har kontroll över ditt företag. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

5 nyckeltal i handelsföretag

Med hjälp av nyckeltal kan du mäta och följa upp företagets status och utveckling. Du kan spåra trender, analysera förändringar och göra jämförelser med andra företag. I handelsföretag är effektivitetstal relaterade till omsättning viktiga.

Vanliga frågor om redovisning

Vad är vitsen med en budget? Och varför kan det vara bra att jobba med projektredovisning? Här får du svar på några vanliga frågor om redovisning.

4 min

Så lyckas du med nyckeltalsanalysen

Nyckeltal är viktiga hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ditt företag. Om du använder nyckeltal i dina rapporter blir det enklare att analysera företagets ekonomiska ställning och utveckling. Du kan även jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget.