Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/09/12

3 min

E-faktura blir lagkrav i offentlig sektor

I våras skrev vi om ett lagförslag som gäller elektroniska fakturor inom offentlig sektor. I juni klubbades lagförslaget igenom. Det innebär att nya regler gäller från och med den 1 april 2019. Vad innebär lagen för dig som är leverantör till offentlig sektor?

Enligt den nya lagen ska offentlig sektor enbart acceptera elektroniska fakturor. Lagen är en anpassning till EU:s regler och orsakerna till lagens uppkomst är flera. EU strävar efter fler digitala lösningar, däribland att digitalisera hanteringen av fakturor. I denna process ska offentlig sektor vara en föregångare.

Även om lagen riktar sig till offentlig sektor, påverkar den dig som levererar till stat, kommun, landsting och kommunala bolag. Alla leverantörer som har vunnit en offentlig upphandling berörs. Lagen omfattar också direktupphandlingar, oavsett storlek på upphandlingen. Det finns dock vissa upphandlingar som inte omfattas av lagen. Om det finns risk för att känsliga eller sekretessbelagda uppgifter röjs behöver fakturorna inte vara digitala.

Vad innebär lagen om elektroniska fakturor?
För att kunna fakturera offentlig sektor ska fakturan vara i elektronisk form och anpassas till den nya EU-standarden. Detta är med andra ord ett framtida krav för att kunna vinna en offentlig upphandling. Kravet kommer att gälla samtliga upphandlingslagar, till exempel LOU.

E-fakturorna måste utformas enligt en särskild teknisk standard och därefter konverteras till önskat format för att automatiskt kunna läsas in i mottagarens system. För leverantörer räcker det att fakturan levereras i ett format som stämmer överens med den europeiska standarden. Det står dock myndigheten fritt att i upphandlingen bestämma vilket format som ska accepteras, så länge formatet är enligt de föreskrifter som finns.

Hur kan du förbereda dig för e-fakturor?
För att veta om systemet du använder i dag är förenligt med kommande krav bör du i god tid kontakta leverantören av företagets ekonomisystem. Det du behöver veta är om din systemleverantör kan hantera e-fakturor enligt rekommendationer från SFTI (Single Face to Industry). SFTI är en samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för digital förvaltning och Upphandlingsmyndigheten. SFTI utformar riktlinjer för e-handel i offentlig sektor.

Det är också bra att utreda om din systemleverantör kan ansluta ekonomisystemet till PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line). PEPPOL är det europeiska nätverket för e-handel. Genom PEPPOL:s infrastruktur ska hanteringen av e-fakturor kunna förenklas. Hittills har det funnits olika infrastrukturer för att hantera e-fakturor, men SFTI:s rekommendation har varit en övergång till PEPPOL.

Har du ingått ett avtal före den 1 april 2019 omfattas du inte av de nya reglerna förrän en ny upphandling görs.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev