Börja skriv din sökterm

Arbetsgivaravgift ska redovisas på individnivå

Från och med den 1 januari 2019 ska samtliga arbetsgivare redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå. Vad innebär det i praktiken?

Rent praktiskt innebär förändringen att du ska redovisa lön och skatteavdrag per anställd varje månad. Detta ersätter de kontrolluppgifter som i dag skickas in vid årets slut.

Ny arbetsgivardeklaration
Skatteverket har tagit fram en ny arbetsgivardeklaration som består av två delar – en del där uppgifter som rör arbetsgivaren ska redovisas (likt nuvarande blankett) och en del där uppgifter per anställd redovisas. Uppgifterna som rapporteras in för de anställda registreras direkt hos Skatteverket. Det innebär att de kan logga in på Skatteverket med e-legitimation och stämma av sina löneuppgifter under löpande år.

Deklarations- och betaldatum för arbetsgivaravgift och källskatt är samma som tidigare. Du väljer själv om du vill lämna din deklaration elektroniskt eller via pappersblankett.

Effektiviserar myndigheternas kontroller
De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Notera dock att reglerna trädde i kraft redan den 1 juli 2018 för bolag inom bygg, restaurang, frisör och tvätteri som är skyldiga att föra personalliggare och har minst 16 anställda.

Syftet med reglerna är främst att minska skattefusk och skattefel genom att förbättra och effektivisera myndigheternas kontroller. Det blir enklare för såväl arbetsgivare som arbetstagare att upptäcka eventuella fel och omgående kunna korrigera dessa.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Nya regler om månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå

Den 10 maj beslutade riksdagen att införa månatlig rapportering på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Alla arbetsgivare ska varje månad redovisa utbetald ersättning och innehållen skatt för varje anställd. De nya reglerna införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019. Syftet med de nya reglerna är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

2 min

Rapportering på olika sätt

Sedan bokföringen datoriserades har tusentals balans- och resultaträkningar producerats för att förbli olästa. I dag finns omfattande kunskap om hur företag utifrån historiska siffror och utfall kan ta fram nyckeltal och kartlägga trender, dels för att göra prognoser och budgetar, dels för att analysera finansiella och likvida behov. Det finns även bra systemstöd för dessa processer.

Etiska värderingar bygger värdet i ditt företag

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att framstå som en stabil aktör som omvärlden kan lita på. Allt oftare vill intressenter veta hur verksamhetens strategi ser ut, vilka risker som finns och hur företaget arbetar med etiska och miljömässiga frågor. I det senaste numret av Reporting gräver vi djupare i detta område.

2014/11/20

2 min