Börja skriv din sökterm

2018/09/27

4 min

Samma aktier – olika beskattningsregler

Många företagare investerar företagets kapital i aktier och andelar. Sådana innehav kan beskattas olika beroende på om de anses vara lagertillgångar, kapitalplaceringstillgångar eller näringsbetingad andelar. Vad avgör vilka regler som ska tillämpas?

Ett bolags aktier kan skattemässigt anses vara en lagertillgång, en kapitalplaceringstillgång eller en näringsbetingad andel. Hur en eventuell vinst vid försäljning eller utdelning beskattas beror på vilket slag andelen anses tillhöra.

När anses en andel vara lagertillgång?
En aktie anses vara en lagertillgång om bolaget som äger andelen bedriver värdepappersrörelse. Bolaget antas bedriva handel med värdepapper om det finns en kontinuitet i verksamheten och om:

Det finns dock inte några fasta gränser, utan varje enskilt fall måste bedömas för sig. Vid en bedömning tar man hänsyn till dels handelns omfattning i förhållande till företagets storlek och verksamhetsinriktning, dels hur handeln organiseras och genomförs.

Värdepapper som anses vara lagertillgångar beskattas vanligtvis utifrån bokföringsmässiga grunder. Det innebär att det görs en gemensam värdering av bolagets andelar och att värdet bestäms till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Uppgångar eller nedgångar i aktiernas värde kan påverka det skattemässiga resultatet. Om värdepapper anses vara lagertillgångar beskattas vinster vid försäljningar och utdelningar enligt huvudregeln, det vill säga som näringsverksamhet med bolagsskatt på 22 procent.

När anses en andel vara kapitalplaceringstillgång?
Andelar som inte är lagertillgångar anses vara kapitalplaceringstillgångar. Under vissa förutsättningar kan dessa andelar omfattas av reglerna för näringsbetingade andelar. Det medför i så fall att vinster vid försäljningar och utdelningar är skattefria för bolaget. Näringsbetingade andelar är i första hand onoterad andelar i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening. Andelarna ska dessutom uppfylla vissa andra villkor.

Om aktien inte uppfyller villkoren för näringsbetingade andelar, beskattas vinster och utdelningar med bolagsskatt, det vill säga för närvarande 22 procent. Observera att kapitalplaceringsandelar omfattas av den så kallade aktiefållan. Det betyder att förluster endast får dras av om det finns vinster att kvitta dem mot.

Aktier som ansetts vara kapitaltillgång kan byta karaktär
En aktie som en gång ansetts vara en kapitaltillgång kan byta karaktär om företagets verksamhet förändras. Ett exempel är när företagets ordinarie verksamhet inte längre är så omfattande, men ägaren fortsätter att aktivt handla med företagets aktier för att få en så effektiv avkastning på kapitalet som möjligt. Därför är det viktigt att ständigt ha koll på vilket slag aktien anses tillhöra och hur eventuell vinst ska beskattas. En bedömning av varje situation bör ske om bolagets verksamhet förändras.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Det utvidgade reparationsbegreppet ger möjlighet till direktavdrag för vissa ändringsarbeten

Funderar du på att göra en förändring i din lokal? Då kan det vara bra att veta att vissa förändringar på en byggnad kan ses som en utgift för reparation och underhåll. Dessa förändringar omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet, vilket innebär att du kan dra av kostnaden direkt i din verksamhet.

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

2017/10/12

3 min

Sommaren – bluffakturornas högsäsong

En bluffaktura är en faktura där du debiteras för något som du inte har beställt eller för något som du har blivit lurad att beställa. Men hur känner du igen en bluffaktura? Och vad gör du om du har blivit drabbad?

2016/06/14

3 min