Börja skriv din sökterm

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen

I dagarna skickas deklarationsblanketten för den allmänna fastighetstaxeringen ut. Det innebär att hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter ska taxeras. Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018.

Fastigheternas nya taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet med utgångspunkt i 2017 års nivå. De värdeökningar vi har sett under de senaste åren kommer sannolikt att slå igenom på taxeringsvärdena.

Förändrade upplysningskrav
Fastighetstaxeringen ligger till grund för fastighetsskatten. Det är den skatt du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen. Taxeringen i höst innehåller många nyheter och ett delvis förändrat upplysningskrav i deklarationsblanketten. Du som fastighetsägare kommer att behöva lämna betydligt fler övriga uppgifter på deklarationsblanketten till ledning för taxeringen.

Gäller från och med 1 januari 2019
Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018, men det finns möjlighet att ansöka om anstånd. Anstånd medges som längst till måndagsskiftet februari/mars 2019. Beslut om fastighetstaxering skickas ut i juni 2019, men taxeringsvärdena gäller från och med den 1 januari 2019.

Om fastigheten skulle få ett felaktigt taxeringsvärde kan det omprövas. Ta därför tillfället i akt att se över gamla taxeringar om du inte redan har gjort det.

För mer information om den allmänna fastighetstaxeringen kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vad är formlösa värdeöverföringar och vilka regler gäller?

Många företagare har som mål att verksamheten ska vara så lönsam att de kan ta ut en förmånlig lön eller ännu hellre en bra utdelning. Det finns dock stränga regler kring värdeuttag från bolag.

3 min

Du har väl inte missat Pod for parity med Günther Mårder?

Vi fostrar pojkar till att ta risker, medan flickor dämpas och hålls tillbaka. Det säger Günther Mårder, vd för Företagarna, när han pratar om jämställdhet i EY:s Pod for parity. Under uppväxten drömde han om att bli en professionell korist, men i stället blev han en ovanligt ung vd när han tillträdde posten hos Aktiespararna som 26-åring.

2017/10/02

2 min

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

2015/08/26

4 min