Börja skriv din sökterm

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen

I dagarna skickas deklarationsblanketten för den allmänna fastighetstaxeringen ut. Det innebär att hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter ska taxeras. Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018.

Fastigheternas nya taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet med utgångspunkt i 2017 års nivå. De värdeökningar vi har sett under de senaste åren kommer sannolikt att slå igenom på taxeringsvärdena.

Förändrade upplysningskrav
Fastighetstaxeringen ligger till grund för fastighetsskatten. Det är den skatt du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen. Taxeringen i höst innehåller många nyheter och ett delvis förändrat upplysningskrav i deklarationsblanketten. Du som fastighetsägare kommer att behöva lämna betydligt fler övriga uppgifter på deklarationsblanketten till ledning för taxeringen.

Gäller från och med 1 januari 2019
Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018, men det finns möjlighet att ansöka om anstånd. Anstånd medges som längst till måndagsskiftet februari/mars 2019. Beslut om fastighetstaxering skickas ut i juni 2019, men taxeringsvärdena gäller från och med den 1 januari 2019.

Om fastigheten skulle få ett felaktigt taxeringsvärde kan det omprövas. Ta därför tillfället i akt att se över gamla taxeringar om du inte redan har gjort det.

För mer information om den allmänna fastighetstaxeringen kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Fem saker att tänka på inför konferensen eller kickoffen

Planerar du eller ditt företag att förlägga en studie- eller konferensresa till annan ort än ordinarie arbetsort? Då finns det vissa saker som du bör tänka på.

2016/10/05

2 min

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

2014/08/25

2 min

Ordning och reda i styrelsens arbete

En bra styrelse har ordentliga rutiner för sitt arbete. Det är grunden för ett effektivt styrelsearbete. Klara riktlinjer och rutiner gör det också lättare att upptäcka eventuella problem i tid.

4 min