Börja skriv din sökterm

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen

I dagarna skickas deklarationsblanketten för den allmänna fastighetstaxeringen ut. Det innebär att hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter ska taxeras. Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018.

Fastigheternas nya taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet med utgångspunkt i 2017 års nivå. De värdeökningar vi har sett under de senaste åren kommer sannolikt att slå igenom på taxeringsvärdena.

Förändrade upplysningskrav
Fastighetstaxeringen ligger till grund för fastighetsskatten. Det är den skatt du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen. Taxeringen i höst innehåller många nyheter och ett delvis förändrat upplysningskrav i deklarationsblanketten. Du som fastighetsägare kommer att behöva lämna betydligt fler övriga uppgifter på deklarationsblanketten till ledning för taxeringen.

Gäller från och med 1 januari 2019
Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018, men det finns möjlighet att ansöka om anstånd. Anstånd medges som längst till måndagsskiftet februari/mars 2019. Beslut om fastighetstaxering skickas ut i juni 2019, men taxeringsvärdena gäller från och med den 1 januari 2019.

Om fastigheten skulle få ett felaktigt taxeringsvärde kan det omprövas. Ta därför tillfället i akt att se över gamla taxeringar om du inte redan har gjort det.

För mer information om den allmänna fastighetstaxeringen kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Är du redo för GDPR?

Varje gång någon öppnar ett bankkonto, går med i ett socialt nätverk på Internet eller bokar en resa online, delas viktig personlig information. Vilket ansvar har du som företagare för att informationen inte sprids eller missbrukas på annat sätt?

2017/11/23

7 min

Styrelsearvoden som faktureras via eget bolag

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket gått ut med information om hur man ser på styrelsearvoden som faktureras via eget bolag.

2017/07/03

2 min

Sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall vid långvarig sjukdom

Att driva eget företag innebär att ägaren själv måste ordna försäkringar som täcker olika risker. Det handlar framför allt om sjukdom, olycksfall, tidigt dödsfall och egen ålderspension. Utformningen av försäkringarna beror bland annat på ägarens familjeförhållanden, privatekonomi, bolagets förutsättningar och olika juridiska avtal.

2015/05/12

4 min