Drivkraft

Ange ditt sökord

Det utvidgade reparationsbegreppet ger möjlighet till direktavdrag för vissa ändringsarbeten

Funderar du på att göra en förändring i din lokal? Då kan det vara bra att veta att vissa förändringar på en byggnad kan ses som en utgift för reparation och underhåll. Dessa förändringar omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet, vilket innebär att du kan dra av kostnaden direkt i din verksamhet.

Det utvidgade reparationsbegreppet omfattar vissa ändringsarbeten på byggnader. Utgifter för dessa får du dra av direkt i verksamheten. En förutsättning för att du ska få göra avdrag för kostnaden direkt är att ändringarna i fastigheten ses som normala i din verksamhet.

När kan det utvidgade reparationsbegreppet vara tillämpligt?
Vad som ses som normalt är kopplat till den verksamhet du bedriver. Några exempel på när det utvidgade reparationsbegreppet kan vara tillämpligt är:

  • Vid flytt av maskiner under förutsättning att ändringarna orsakas av ändrade tillverkningsmetoder i verksamheten eller åtgärder för att kunna minska kostnader.
  • Ändringsarbeten av mindre art, såsom flytt av innerväggar och dylikt i en kontorsfastighet för att anpassa lokalen till en ny hyresgäst.
  • Ändrad rumsindelning för ny hyresgäst i en bostad, förutsatt att den fortsatt är en bostad.

När gäller inte det utvidgade reparationsbegreppet?
Större förändringar av lokaler omfattas inte av det utvidgade reparationsbegreppet. Åtgärder som innebär stora förändringar kan till exempel vara när en fastighetsägare väljer att bygga om en verkstadslokal till kontorslokal. Ett annat exempel är när en bostadslägenhet byggs om för att bli kontorslokal.

En ”förstagångsanpassning”, det vill säga att lokalen förändras för att passa en ny typ av verksamhet, faller inte heller under det utvidgade reparationsbegreppet. Detta beror på att förändringarna inte kan anses vara normala i den verksamhet som bolaget bedriver för stunden. Detta gäller oavsett om fastighetsägaren eller hyresgästen betalar kostnaderna för anpassningarna.

För mer information om det utvidgade reparationsbegreppet kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev