Drivkraft

Ange ditt sökord

Inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse – vilka är fördelarna och nackdelarna?

Många entreprenörer startar bolag som de äger direkt som privatpersoner. När bolagen växer blir det ofta aktuellt att bilda en koncern eller förändra ägarstrukturen på annat vis. Men vilket alternativ är egentligen bäst – inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse?

Om du ska förändra ägarstrukturen i dina bolag finns det olika sätt att göra det på. Valet av metod påverkar dig som säljare.

Vad är en inkråmsöverlåtelse?
Vid en inkråmsöverlåtelse säljer du hela eller delar av verksamheten och tillgångarna, men behåller ditt aktiebolag. Detta kan vara viktigt om du har ett specifikt namn på bolaget eller vill behålla utdelningsutrymme. Intäkten från försäljningen stannar i bolaget och eventuell vinst beskattas med bolagsskatt. Intäkten finns sedan tillgänglig för dig som ägare via utdelning. Nackdelen är att du måste vänta i fem år för att aktierna ska räknas som okvalificerade och därmed beskattas lindrigare.

Vad är en aktieöverlåtelse?
Om du i stället väljer att göra en aktieöverlåtelse säljer du hela bolaget inklusive rättigheter och skyldigheter. Då har du inget bolag kvar efter transaktionen. Detta är ofta en enklare transaktion jämfört med inkråmsöverlåtelser.

En aktieöverlåtelse innebär ofta en ökad risk för köparen. Det medför ett större behov hos köparen att göra en företagsbesiktning (due diligence). För dig som säljare är det viktigt med ordning och reda i bolaget och att ge köparen tillgång till nödvändigt material. En köpare kommer troligen också vilja diskutera med och intervjua vissa nyckelpersoner i rörelsen.

Hur minimera påverkan på rörelse vid ägarförändringar?
Om du planerar din försäljning eller ägarförändring i god tid kan du ofta begränsa påfrestningen på den befintliga rörelsen. Vid en inkråmsöverlåtelse är det viktigt att kartlägga vilka kontrakt som påverkas och därför behöver omförhandlas då den juridiska motparten ändras. De viktigaste att tänka på är:

  • anställningskontrakt
  • leverantörsavtal
  • kundavtal
  • tillstånd med myndigheter
  • avtal med bank för finansiering.

Vid en aktieöverlåtelse är det ofta ”business as usual” efter transaktionen. Rutiner och processer löper på som vanligt tills den nya ägaren vill göra sina förändringar.

Glöm inte att tänka framåt
Som vid alla större förändringar är det viktigt att ta hjälp med diskussion och planering. Det är också viktigt att tänka framåt: Tillåter den nya ägarkonstellationen tillväxt och förändringar? Finns det utrymme för fler bolag i koncernen?

Har du frågor om inkråmsöverlåtelser eller aktieöverlåtelser? Kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev