Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/10/31

3 min

Hur skapar du ett effektivt styrelse- och ledningsarbete?

Ägare, styrelse och vd jobbar alla för företagets utveckling och framtid. En tydlig rollfördelning ger bolagets verksamhet ökad struktur och fokus. Hur ska dessa grupper arbeta effektivt för att undvika dubbelarbete eller att någon uppgift glöms bort?

I mindre företag kan det verka onödigt med en arbetsfördelning, eftersom det vanligtvis är samma person som är ägare, styrelse och vd. Det kan dock vara bra att tidigt fundera på hur arbetet ska fördelas. På så vis blir det enklare att anpassa verksamheten vid en snabb utveckling av företaget.

Grupper med olika roller
För att kunna göra en arbetsfördelning är det bra att känna till ägarens, styrelsens och vd:s respektive roll. Ägare är normalt den person som grundat företaget. Ägarens ambition med företagets verksamhet behöver kommuniceras till styrelsen.

Styrelsens roll kan variera mycket beroende på hur stort företaget är. Men styrelsens viktigaste funktion är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Det kan antingen ske genom att styrelsen själv arbetar i verksamheten eller så kan uppgiften delegeras till en vd och företagsledning. Om styrelsen delegerar ansvaret är det styrelsens uppgift att följa upp vd:ns och ledningens arbete.

Vd:s ansvar är enligt aktiebolagslagen att sköta bolagets löpande, operativa verksamhet och ansvara för att bokföringen fullgörs enligt lagens riktlinjer. Vd är även behörig att företräda bolaget.

Fastställ roll- och arbetsfördelning
Styrelse, vd och ägare arbetar alla för att företaget ska fungera bra operativt eller strategiskt. Genom att fastställa en roll- och arbetsfördelning blir deras arbete effektivt och man undviker dubbelarbete eller att uppgifter glöms bort.

Arbetet med att fastställa en roll- och arbetsfördelning bör starta med att ägaren talar om vad den har för framtidsplan med bolaget så att styrelsen får ett långsiktigt mål att arbeta efter. Därefter kan styrelsen fastställa en arbetsordning för hur styrelsens arbete ska gå till i praktiken. Arbetsordningen kan till exempel fastställa hur arbetet ska fördelas inom styrelsen, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken omfattning suppleanterna ska bidra.

Strategi för bolaget
Av arbetsordningen bör även framgå hur styrelsen ska följa ägarens direktiv. Styrelsens uppgift är att efter ägarens vilja ta fram en strategi för bolaget. Förslag på delar i en strategi kan vara:

  • Beskrivning av bolagets nuläge, ekonomi, försäljning, produkter, marknader, organisation, affärsidé och så vidare. En så kallad SWOT-analys, Strength, Weakness, Opportunities, Threats, ger en bra grund för nuläget.
  • En plan med ett längre tidsperspektiv. Det längre perspektivet kan variera beroende på företagets verksamhet och cykler, men ett förslag är 3–5 år.
  • En plan med ett kortare tidsperspektiv. Denna kan sträcka sig 1–3 år och innehålla mål som är kopplade till exempelvis omsättning, lönsamhet och likviditet. Även här kan SWOT-analysen utgöra ett lämpligt underlag.

Involvera vd
Om styrelsen har tillsatt en vd är det lämpligt att upprätta ytterligare instruktioner där styrelsen sätter ramarna för vd:s operativa arbete. När styrelsen utarbetar bolagets strategi är det bra om vd är med i diskussionen för att ta del av styrelsen syn. Det ger vd goda förutsättningar att jobba efter strategin och utarbeta en aktivitetsplan för att kunna nå de mål som styrelsen satt upp.

När ägarens vilja, styrelsens strategi och vd:ns aktivitetsplan är fastställda är det lättare att skilja på rollerna och få ägare, styrelse och vd att arbeta värdeskapande och effektivt för företaget. Behöver du strukturera ditt bolags långsiktiga planer? Ta gärna kontakt med ditt närmaste EY-kontor för att få ett bollplank i arbetet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev