Börja skriv din sökterm

2018/11/20

4 min

Att tänka på inför årsskiftet – har du tagit ut rätt lön?

Med årsskiftet i sikte är det dags för fåmansföretagare med kvalificerade andelar att se över sina löneuttag för att maximera gränsbeloppet. Ju högre gränsbelopp, desto större lågbeskattad utdelning. Här är några tips som kan öka den lågbeskattade utdelningen under 2019.

Varje år ska fåmansföretagare räkna fram ett gränsbelopp på blankett K10. Gränsbeloppet beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln.

Beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Vid beräkning enligt förenklingsregeln uppgår gränsbeloppet till 171 875 kronor för inkomståret 2019. Gränsbeloppet fördelas på andelarna i företaget. Det innebär att ett innehav som motsvarar 50 procent av andelarna i företaget ger ett gränsbelopp på 85 937 kronor.

Förenklingsregeln kan vara fördelaktig för delägare som inte tar ut lön. Förenklingsregeln får endast användas i ett företag per person. Om flera familjemedlemmar är delägare i samma bolag kan det vara förmånligt att sätta upp en struktur med var sitt ägarbolag. Förenklingsregeln kan då användas i fler företag och öka familjens totala utdelningsutrymme.

Beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln
Beräkning enligt huvudregeln är oftast fördelaktigt när det finns löner i bolaget. För ägare med löneintensiva företag kan huvudregeln ge ett betydligt högre gränsbelopp än förenklingsregeln. För att kunna använda löneunderlaget måste delägaren äga minst 4 procent av kapitalet i företaget. Det krävs även att ägaren eller någon närstående har tagit ut en tillräckligt hög kontant lön. Lönekravet uppgår till det lägsta av

Lönekravet baseras på löner som betalas ut året innan gränsbeloppet beräknas. Det innebär att åtgärder under 2018 som ökar löneunderlaget påverkar gränsbeloppet 2019.

Löneväxling och ovillkorade aktieägartillskott
För att öka gränsbeloppet, eller kanske bara för att nå upp till lönekravet för lönebaserat utrymme, kan det vara en god idé att växla förmåner till kontant lön. Gränsbeloppet kan även ökas genom att ägaren lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till företaget. Ett ovillkorat aktieägartillskott ökar aktiernas omkostnadsbelopp, vilket är en del av beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln.

Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid den tidpunkten. Det är således klokt att starta nya företag redan innan årsskiftet. Annars blir konsekvensen att inget gränsbelopp får beräknas för företagets första år.

Se över kapitalvinster och kapitalförluster
Inför årsskiftet kan det också vara bra att göra en preliminär skatteberäkning av kapitalinkomster för privatpersoner. Har det skett transaktioner som lett till höga kapitalvinster under året kanske det finns värdepapper med latenta förluster som kan säljas för att kvitta bort vinsten. Kontrollera även om det finns uppskov från tidigare bostadsförsäljningar som kan användas för att kvitta exempelvis kapitalförluster eller ränteutgifter.

För mer information om gränsbelopp och löneuttag kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Entreprenörer kan få lägre skatt på utdelning

Dags för nästa investeringsrunda? Har du externa investerare som tillsammans äger minst 30 procent av aktierna i ditt bolag? Att det finns externa investerare kan förändra de skattemässiga förutsättningarna för grundare och anställda som äger aktier i startupbolag.

Många möjligheter när du bildar aktiebolag

Du kanske är på väg att starta eller ombilda till aktiebolag. Oavsett om du anlitar en revisor för detta eller inte så finns det finns många möjligheter som är bra att känna till.

2011/03/15

2 min

Uppfyller du löneuttagskravet?

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är dags för fåmansföretagare med kvalificerade andelar att se över sina löneuttag. För att maximera det lågbeskattade utrymmet, det så kallade gränsbeloppet, inför inkomståret 2020 är det viktigt att ta ut rätt lön på rätt sida av årsskiftet.