Börja skriv din sökterm

2019/01/09

3 min

När är friskvårdsbidraget skattefritt?

Vill du göra en extra insats för dina medarbetares trivsel och hälsa? Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. Numera omfattas även dyrare aktiviteter som golf och ridning omfattas av friskvårdsbidraget.

Det finns en rad regler som bestämmer hur friskvårdsbidraget kan nyttjas. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste den motion och friskvård som avses vara av mindre värde och enklare slag. Dessutom krävs att friskvårdsbidraget erbjuds till alla medarbetare på samma villkor.

Skattefritt upp till 5 000 kronor
Skatteverket har fastställt beloppsgränsen för vad som anses vara mindre värde till maximalt 5 000 kronor inklusive moms. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag ska den anställda beskattas för det belopp som överstiger 5 000 kronor.

Friskvårdsbidraget är tänkt att användas för aktiviteter av enklare slag. Om arbetsgivaren kompenserar den anställda för en aktivitet som inte är av enklare slag, är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Det gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt medarbetaren för hela eller delar av kostnaden.

Exempel på aktiviteter som omfattas
Vad finns det då för friskvårdsaktiviteter som uppfyller kraven? Hos Skatteverket finns en gedigen lista med exempel på aktiviteter som anses som skattefria om de uppfyller beloppskravet. Nytt för i år är att friskvårdsbidraget kan användas till exempelvis ridlektioner eller golf, vilket inte varit möjligt tidigare. Det är endast aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget, inte utrustning eller dylikt.

För mer information om friskvårdsbidraget och hur det kan användas, kontakta ditt närmaste EY-kontor. Du kan även läsa mer på Skattenätet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Den pågående 3:12 utredningen – status

I januari 2015 beslutade regeringen att den ursprungliga 3:12-utredningens uppdrag skulle utökas. Utredningen skulle inte bara gälla beskattningen vid ägarskiften i fåmansbolag. Utredningen skulle även se över 3:12-reglerna för att begränsa möjligheterna att omvandla inkomster för delägare i fåmansbolag.

2016/06/27

2 min

Hur ska sommarpresenten beskattas?

Många arbetsgivare vill uppmuntra sina anställda med en sommarpresent lagom till semestern. Men vilka regler gäller egentligen för gåvor till medarbetare? Och hur är det med gåvor till kunder?

2018/05/17

2 min

Byggnad eller inventarie – vad är vad?

Att klassificera anläggningstillgångar kan tyckas vara relativt okomplicerat. Det är lätt att tro att allt som finns i en fastighet ska klassificeras som byggnad. En felaktig klassificering kan dock få effekter på såväl bolagets resultat som på skatten som betalas. Därför är det viktigt att utreda om någon tillgång ska klassas som inventarie.

2016/11/01

3 min