Börja skriv din sökterm

2019/01/09

3 min

När är friskvårdsbidraget skattefritt?

Vill du göra en extra insats för dina medarbetares trivsel och hälsa? Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. Numera omfattas även dyrare aktiviteter som golf och ridning omfattas av friskvårdsbidraget.

Det finns en rad regler som bestämmer hur friskvårdsbidraget kan nyttjas. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt måste den motion och friskvård som avses vara av mindre värde och enklare slag. Dessutom krävs att friskvårdsbidraget erbjuds till alla medarbetare på samma villkor.

Skattefritt upp till 5 000 kronor
Skatteverket har fastställt beloppsgränsen för vad som anses vara mindre värde till maximalt 5 000 kronor inklusive moms. Om arbetsgivaren betalar ut ett högre friskvårdsbidrag ska den anställda beskattas för det belopp som överstiger 5 000 kronor.

Friskvårdsbidraget är tänkt att användas för aktiviteter av enklare slag. Om arbetsgivaren kompenserar den anställda för en aktivitet som inte är av enklare slag, är ersättningen skatte- och avgiftspliktig. Det gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt medarbetaren för hela eller delar av kostnaden.

Exempel på aktiviteter som omfattas
Vad finns det då för friskvårdsaktiviteter som uppfyller kraven? Hos Skatteverket finns en gedigen lista med exempel på aktiviteter som anses som skattefria om de uppfyller beloppskravet. Nytt för i år är att friskvårdsbidraget kan användas till exempelvis ridlektioner eller golf, vilket inte varit möjligt tidigare. Det är endast aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidraget, inte utrustning eller dylikt.

För mer information om friskvårdsbidraget och hur det kan användas, kontakta ditt närmaste EY-kontor. Du kan även läsa mer på Skattenätet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Mer sol och mindre skatt

Funderar du på att pensionera dig utomlands? Förutom ett mildare klimat finns det även ekonomiska skäl att flytta till varmare breddgrader.

2011/12/16

4 min

Så hanteras julgåvor till medarbetare och kunder skattemässigt

I juletid är det vanligt med julklappar till medarbetare och kunder. Vi påminner därför om vilka skatteregler som gäller.

2018/12/13

3 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för fåmansföretag

Idag, den 3 november, presenterade 3:12-utredningen sitt förslag som kommer att påverka alla fåmansföretagare.

2016/11/03

2 min