Börja skriv din sökterm

2019/02/28

3 min

Karensavdraget – ny hantering av karensdagen

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för karens i samband med sjukdom. I och med detta måste du som arbetsgivare räkna fram karensen på ett annat sätt, vilket påverkar företagets löneadministration.

Karensavdraget påverkas av hur mycket den anställde arbetar under en genomsnittlig arbetsvecka. Har individen en fastställd sysselsättningsgrad, alltså arbete på heltid eller deltid, baseras avdraget på detta.

Mer rättvist system oavsett arbetstid
Idén med karensavdraget är att göra systemet mer rättvist. Karensavdraget är detsamma, oavsett vilken tidpunkt på arbetsdagen en medarbetare blir sjuk. Om en medarbetare exempelvis blir sjuk och går hem efter att ha arbetat halva sin arbetstid, dras en halv dag i karens. Är medarbetaren fortsatt sjuk dagen efter, dras den kvarvarande delen av karensavdraget så att avdraget blir fullständigt.

Tänk på följande i samband med karensavdraget
Viktiga punkter att tänka på när det gäller karensavdraget är följande:
• Se till att företagets löneadministrativa system hanterar beräkningarna av karensavdraget korrekt.
• Där det finns kollektivavtal: kontrollera att beräkning sker enligt bestämmelser i avtalet.
• Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i företaget. Således ska det göras ett karensavdrag även på din lön vid sjukdom.
• Driver du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal påverkas du inte av de ändrade reglerna kring karensen.

För mer information om karensavdraget och dess hantering, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Här är årets finalister till EY Entrepreneur Of The Year

Under hösten har entreprenörer runt om i Sverige tävlat om att bli sin regions främsta entreprenör. Jurygrupper i sex regioner har haft ett tufft arbete med att utse vinnare. Nu är alla regionfinaler avklarade och 24 finalister kommer att mötas i en nationell final.

Lagrådet granskar 3:12-förslaget

Regeringen har lämnat förslaget till ändrade 3:12-regler till Lagrådet. Förslaget har inte ändrats jämfört med det utkast som publicerades i mars. Lagrådet ska nu granska förslaget innan riksdagen ska ta ställning till det.

2017/06/09

2 min

När är sponsringen avdragsgill?

Många företag vill gärna stödja en förening, organisation eller liknande verksamhet med ett ekonomiskt bidrag. Detta kan antingen ske genom att företaget lämnar en gåva eller ett sponsorbidrag. En gåva är aldrig en avdragsgill kostnad för bolaget. Ett sponsorbidrag är avdragsgillt om vissa kriterier är uppfyllda.

4 min