Börja skriv din sökterm

2019/02/28

3 min

Karensavdraget – ny hantering av karensdagen

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för karens i samband med sjukdom. I och med detta måste du som arbetsgivare räkna fram karensen på ett annat sätt, vilket påverkar företagets löneadministration.

Karensavdraget påverkas av hur mycket den anställde arbetar under en genomsnittlig arbetsvecka. Har individen en fastställd sysselsättningsgrad, alltså arbete på heltid eller deltid, baseras avdraget på detta.

Mer rättvist system oavsett arbetstid
Idén med karensavdraget är att göra systemet mer rättvist. Karensavdraget är detsamma, oavsett vilken tidpunkt på arbetsdagen en medarbetare blir sjuk. Om en medarbetare exempelvis blir sjuk och går hem efter att ha arbetat halva sin arbetstid, dras en halv dag i karens. Är medarbetaren fortsatt sjuk dagen efter, dras den kvarvarande delen av karensavdraget så att avdraget blir fullständigt.

Tänk på följande i samband med karensavdraget
Viktiga punkter att tänka på när det gäller karensavdraget är följande:
• Se till att företagets löneadministrativa system hanterar beräkningarna av karensavdraget korrekt.
• Där det finns kollektivavtal: kontrollera att beräkning sker enligt bestämmelser i avtalet.
• Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i företaget. Således ska det göras ett karensavdrag även på din lön vid sjukdom.
• Driver du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal påverkas du inte av de ändrade reglerna kring karensen.

För mer information om karensavdraget och dess hantering, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

EY etta när nordiska ekonomistudenter rankar drömarbetsgivare

EY rankas som nummer ett när Universum tillfrågar 18 400 nordiska ekonomistudenter om sin framtida drömarbetsgivare. EY behåller därmed sin topplacering i branschen för sjätte året i rad.

2016/05/24

2 min

Från idé till globalt varumärke på fyra år

Som barn drömde Mikael Bergström om att uppfinna en produkt lika enkel som tandborsten. Något som alla behöver och som kan säljas över hela världen. I dag är han en bra bit på väg med sin SmartShake.

Inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse – vilka är fördelarna och nackdelarna?

Många entreprenörer startar bolag som de äger direkt som privatpersoner. När bolagen växer blir det ofta aktuellt att bilda en koncern eller förändra ägarstrukturen på annat vis. Men vilket alternativ är egentligen bäst – inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse?