Börja skriv din sökterm

2019/02/28

3 min

Karensavdraget – ny hantering av karensdagen

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för karens i samband med sjukdom. I och med detta måste du som arbetsgivare räkna fram karensen på ett annat sätt, vilket påverkar företagets löneadministration.

Karensavdraget påverkas av hur mycket den anställde arbetar under en genomsnittlig arbetsvecka. Har individen en fastställd sysselsättningsgrad, alltså arbete på heltid eller deltid, baseras avdraget på detta.

Mer rättvist system oavsett arbetstid
Idén med karensavdraget är att göra systemet mer rättvist. Karensavdraget är detsamma, oavsett vilken tidpunkt på arbetsdagen en medarbetare blir sjuk. Om en medarbetare exempelvis blir sjuk och går hem efter att ha arbetat halva sin arbetstid, dras en halv dag i karens. Är medarbetaren fortsatt sjuk dagen efter, dras den kvarvarande delen av karensavdraget så att avdraget blir fullständigt.

Tänk på följande i samband med karensavdraget
Viktiga punkter att tänka på när det gäller karensavdraget är följande:
• Se till att företagets löneadministrativa system hanterar beräkningarna av karensavdraget korrekt.
• Där det finns kollektivavtal: kontrollera att beräkning sker enligt bestämmelser i avtalet.
• Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i företaget. Således ska det göras ett karensavdrag även på din lön vid sjukdom.
• Driver du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal påverkas du inte av de ändrade reglerna kring karensen.

För mer information om karensavdraget och dess hantering, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Hur påverkas ditt företag av det nya regelverket för hantering av personuppgifter?

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) – börja tillämpas. Förordningen är ett nytt regelverk som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det nya regelverket kommer att påverka de flesta bolag som hanterar personuppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis anställda, kunder och medlemmar.

2017/08/17

3 min

Trögrörligt lager – hur hanteras det och varför?

Är ditt företag verksamt inom varuhandel eller tillverkningsindustrin? Då är du förmodligen bekant med termen ”trögrörligt lager” eller engelskans ”slow movers” – samlingsnamnet för artiklar som säljer sämre än tänkt. Dessa artiklar bör du ha koll på, eftersom de ofta binder upp stora summor kapital.

2017/06/08

3 min

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansbolag

Med dagens regler kan en försäljning av aktier i ett företag inom familjen medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person. Regeringen har därför föreslagit nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag som träder i kraft 1 juli 2019.

4 min