Börja skriv din sökterm

2019/03/12

2 min

Det här granskar Skatteverket 2019

Varje år väljer Skatteverket ut ett antal områden som de fokuserar särskilt på i sina kontrollinsatser och granskningar. Här är några av Skatteverkets fokusområden under 2019.

Digital ekonomi
Inom den digitala ekonomin kommer Skatteverket att fokusera på tre områden: kryptohandel, e-handel och influencers. 

Kryptohandel
Skatteverket kommer att lägga extra fokus på handel med kryptovalutor. Kontrollen kommer även att innefatta tidigare års handel.

E-handel
E-handeln växer för varje år och Skatteverket kommer därför att utöka sina kontroller inom e-handel. Granskningen kommer främst att riktas mot underleverantörer till stora marknadsplatser inom e-handeln.

Influencers
När det gäller influencerbranschen kommer Skatteverket särskilt att granska om den ersättning som erhålls redovisas på ett korrekt sätt. Ersättning kan antingen betalas ut i form av kontanter eller produkter och tjänster.

I granskningen av influencers kommer Skatteverket även att granska mediaköpare och agenturer. Det omfattar bland annat kontroller av att mediaköpare och agenturer som anses vara arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter och betalar sociala avgifter.

Byggsektorn och andra branscher med risk för svartarbete
Skatteverket har under flera år granskat byggsektorn och andra branscher där risken för svartarbete är stor, till exempel bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Skatteverket fortsätter att ägna dessa branscher särskilt fokus i årets granskning.

Byggsektorn
Vid årsskiftet infördes nya regler om månadsvis redovisning av löner och skatter på individnivå för arbetsgivare. Tillsammans med arbetsplatskontroller och kontroll av personalliggare ska detta ge Skatteverket större möjlighet att upptäcka fusk och fel. Skatteverket kommer även att kontrollera ROT-avdraget, så att det endast inkluderar tjänster och inte material.

Myndighetssamverkan mot osund konkurrens
I myndighetssamverkan mot osund konkurrens deltar Skatteverket och sju andra myndigheter. Tillsammans ska myndigheterna verka mot svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft. Samarbetet ska minska bidragsfusket, öka möjligheterna att få in rätt skatt och få fler att följa arbetsmiljöregler.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vilka skatteregler gäller för julfirandet?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vilka skatteregler gäller för gåvor och julbord?

2017/12/07

3 min

Kan man fakturera styrelsearvoden via eget bolag?

I dagsläget är det oklart under vilka förutsättningar en styrelseledamot kan fakturera styrelsearvoden via eget bolag. Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst. Undantaget är om arbetet som styrelseledamot varit begränsat i tid och avsett ett avgränsat uppdrag. Förhandsbeskedet är dock överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.

2017/05/26

3 min

Skatteförfarandelagen – så påverkar den ditt företag

Den nya Skatteförfarandelagen infördes redan i januari 2012, men det är först nu som de stora förändringarna börjar märkas av. Bland annat så ändras tidpunkten för deklaration och tidpunkten för betalning av f-skatt för företag med brutna räkenskapsår.

5 min