Börja skriv din sökterm

2019/03/12

2 min

Det här granskar Skatteverket 2019

Varje år väljer Skatteverket ut ett antal områden som de fokuserar särskilt på i sina kontrollinsatser och granskningar. Här är några av Skatteverkets fokusområden under 2019.

Digital ekonomi
Inom den digitala ekonomin kommer Skatteverket att fokusera på tre områden: kryptohandel, e-handel och influencers. 

Kryptohandel
Skatteverket kommer att lägga extra fokus på handel med kryptovalutor. Kontrollen kommer även att innefatta tidigare års handel.

E-handel
E-handeln växer för varje år och Skatteverket kommer därför att utöka sina kontroller inom e-handel. Granskningen kommer främst att riktas mot underleverantörer till stora marknadsplatser inom e-handeln.

Influencers
När det gäller influencerbranschen kommer Skatteverket särskilt att granska om den ersättning som erhålls redovisas på ett korrekt sätt. Ersättning kan antingen betalas ut i form av kontanter eller produkter och tjänster.

I granskningen av influencers kommer Skatteverket även att granska mediaköpare och agenturer. Det omfattar bland annat kontroller av att mediaköpare och agenturer som anses vara arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter och betalar sociala avgifter.

Byggsektorn och andra branscher med risk för svartarbete
Skatteverket har under flera år granskat byggsektorn och andra branscher där risken för svartarbete är stor, till exempel bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Skatteverket fortsätter att ägna dessa branscher särskilt fokus i årets granskning.

Byggsektorn
Vid årsskiftet infördes nya regler om månadsvis redovisning av löner och skatter på individnivå för arbetsgivare. Tillsammans med arbetsplatskontroller och kontroll av personalliggare ska detta ge Skatteverket större möjlighet att upptäcka fusk och fel. Skatteverket kommer även att kontrollera ROT-avdraget, så att det endast inkluderar tjänster och inte material.

Myndighetssamverkan mot osund konkurrens
I myndighetssamverkan mot osund konkurrens deltar Skatteverket och sju andra myndigheter. Tillsammans ska myndigheterna verka mot svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft. Samarbetet ska minska bidragsfusket, öka möjligheterna att få in rätt skatt och få fler att följa arbetsmiljöregler.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

2014/08/25

2 min

Den stora skatteturnén 2011

Missa inte årets viktigaste skatteseminarier. Den 16 november drar Ernst & Youngs stora skatteturné igång.

2011/11/15

5 min

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

2016/11/29

4 min