Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/03/28

4 min

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansbolag

Med dagens regler kan en försäljning av aktier i ett företag inom familjen medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person. Regeringen har därför föreslagit nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag som träder i kraft 1 juli 2019.

Skattereglerna som tillämpas vid ägarskiften mellan närstående i fåmansbolag har länge varit kritiserade. Det har löpande förts diskussioner om hur reglerna ska utformas för att undvika den diskriminerande skattekonsekvens som kan uppkomma när ett bolag säljs inom familjen.

Nuvarande skatteregler för generationsskiften
De nuvarande reglerna för generationsskiften innebär många gånger att en försäljning av ett bolag inom familjen beskattas hårdare än en extern försäljning. I vissa fall kan det till och med vara mer fördelaktigt att lägga ner verksamheten. Skillnaderna i beskattningen uppstår på grund av hur så kallade kvalificerade aktier definieras. En aktie anses vara kvalificerad om du eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i bolaget, eller i ett annat bolag med samma eller likartad verksamhet, under de senaste fem beskattningsåren.

Om ett barn ska ta över och fortsätta driva ett bolag som föräldrarna tidigare ägt och drivit sker detta ofta genom att föräldrarna paketerar verksamhetsbolaget i ett så kallat trädabolag. Syftet är att föräldrarna ska kunna tillgodogöra sig vinsten till 25 procents beskattning efter en femårig trädaperiod. Men enligt de nuvarande reglerna kommer föräldrarnas aktier i trädabolaget att räknas som kvalificerade så länge barnet är verksamt i bolaget. Det innebär att föräldrarnas vinst riskerar att beskattas med upp till cirka 58 procent, eftersom vinsten då beskattas enligt fåmansföretagsreglerna.

Föreslagna regler för generationsskiften
De nya reglerna medför ett undantag från bestämmelsen om ”samma eller likartad verksamhet”. En andel anses inte vara kvalificerad om en närstående är verksam i ett fåmansbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att fyra villkor är uppfyllda.

 • Delägarens fåmansföretag ska direkt eller indirekt ha överlåtit andelar i ett annat fåmansföretag, en rörelse eller en verksamhetsgren.
 • Ägaren, eller ägarens make eller maka, får inte direkt eller indirekt ha ägt andelar i verksamhetsbolaget under beskattningsåret.
 • Ägaren, eller någon annan närstående än den som tar över verksamheten, ska ha arbetat i verksamhetsbolaget eller i ett annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet under minst fem av de senaste sju beskattningsåren.
 • Det får inte finnas andra särskilda skäl för att andelen ska anses vara kvalificerad.

Om villkoren är uppfyllda påverkas inte delägarens andelar i bolaget av att en närstående är verksam i ett bolag med samma eller likartad verksamhet. Det innebär att delägaren, efter karenstiden på fem år, kan tillgodogöra sig kapitalet i bolaget till 25 procents beskattning.

Gäller endast överlåtelser efter 30 juni
De nya reglerna om beskattning av generationsskiften föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Reglerna kan inte tillämpas på generationsskiften som redan är genomförda, utan endast på överlåtelser som sker efter 30 juni 2019.

Funderar du på att överlåta ditt bolag till en närstående kan det därför vara värt att avvakta tills de nya reglerna träder i kraft. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev