Börja skriv din sökterm

2019/04/03

4 min

När är sponsringen avdragsgill?

Många företag vill gärna stödja en förening, organisation eller liknande verksamhet med ett ekonomiskt bidrag. Detta kan antingen ske genom att företaget lämnar en gåva eller ett sponsorbidrag. En gåva är aldrig en avdragsgill kostnad för bolaget. Ett sponsorbidrag är avdragsgillt om vissa kriterier är uppfyllda.

För att ett sponsorbidrag ska vara avdragsgillt måste företaget få en motprestation som står i rimlig proportion till sponsorbidragets storlek. Motprestationen ska även vara resultatfrämjande eller ha nära anknytning till bolagets verksamhet, till exempel en reklamplats eller en annons som når allmänheten.

Motprestation som också nyttjas
Exakt vad en motprestation består av ska tydligt specificeras i ett sponsoravtal. Avtalet kan vara muntligt, men ur bevishänseende är det bättre med ett skriftligt avtal. Notera att det inte räcker med att motprestationen är utlovad för att sponsorbidraget ska vara avdragsgillt. Motprestationen måste också faktiskt nyttjas. Om företaget enligt sponsoravtalet får tillgång till en konferens- eller idrottsanläggning, men anläggningen aldrig nyttjas medges inget avdrag för sponsorbidraget.

Begränsningar i avdragsrätten
Det är inte heller givet att företaget får dra av hela sponsorbidraget, då avdragsrätten baseras på motprestationens marknadsvärde. Om du som motprestation exempelvis får tillgång till en konferenslokal är det marknadsvärdet på lokalhyran som är avdragsgill, inte vad du faktiskt har betalat i sponsorbidrag. Om det finns en överskjutande del av sponsorbidraget som inte motsvaras av marknadsvärdet för motprestationen anses den delen vara en gåva och är därmed inte avdragsgill.

Avdragsrätten kan också begränsas om motprestationen motsvaras av något som anses vara representation, till exempel biljetter till ett evenemang eller liknande. Där styrs avdragsrätten av de vanliga representationsreglerna. Samma sak gäller om motprestationen består av något som kan anses vara en personalkostnad, till exempel greenfee-biljetter eller nyttjande av tennisbanor. Där styrs avdragsrätten av gällande regler för friskvård och personalrepresentation.

Sponsorpaket – varje del bedöms för sig
Ett sponsorpaket kan bestå av flera olika delar och varje del ses som en egen enhet när det gäller avdragsrätten. Ett och samma sponsorpaket till en idrottsförening kan till exempel innehålla en annons i ett programblad, en reklamskylt, tillgång till lokal och matchbiljetter. Då ska varje enhet bedömas för sig. Innebär de en motprestation som är resultatfrämjande för verksamheten eller avser de representation, personalkostnad eller liknande? En marknadsvärdering ska göras för varje del.

Tänk på att sponsorbidrag blir extra känsliga i mindre fåmansföretag där sponsringen oftast utgörs av bidrag till en lokal förening som ägaren själv är engagerad i. Då ligger det nära till hands att sponsringen ses som en privat kostnad som inte är avdragsgill i bolaget annat än som lönekostnad.

För mer information om sponsring kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ett livsverk byggt av kort

Erik Arpi har varit entreprenör och egen företagare i hela sitt liv. I början av året blev han utsedd till Sveriges främsta entreprenör i Stockholm stadshus, efter att ha vunnit den regionala finalen i Västerås.

Vad är formlösa värdeöverföringar och vilka regler gäller?

Många företagare har som mål att verksamheten ska vara så lönsam att de kan ta ut en förmånlig lön eller ännu hellre en bra utdelning. Det finns dock stränga regler kring värdeuttag från bolag.

3 min

Så här underlättar du inventeringen

Snart är årsskiftet här, vilket innebär inventeringstider för många företag. Eftersom inventeringen är en viktig del i din lagerhantering har vi sammanställt några tips som kan underlätta ditt arbete.

2017/12/07

5 min