Börja skriv din sökterm

2019/05/07

3 min

Hälsoundersökningar – skattefria eller ej?

Privat sjukvård som arbetsgivare betalar för anställdas räkning ska beskattas som en förmån. Vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren står för kan dock vara skattefria. Det gäller undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker.

Sedan den 1 juli 2018 omfattas privat sjukvård inte längre av skattefrihet. Det innebär att vanliga hälsoundersökningar som kontrollerar anställdas hälsotillstånd ska beskattas som en förmån. Orsaken är att undersökningarna i de flesta fall saknar en koppling till personernas yrke och görs utan misstanke om sjukdom.

Yrken med särskilda hälsorisker
En del hälsoundersökningar är dock fortsatt skattefria trots att reglerna har ändrats. Det gäller undersökningar som är specifikt riktade mot yrken där hälsorisker kan uppstå i arbetsmiljön. Skattefriheten gäller oavsett om undersökningen sker på individens eller arbetsgivarens initiativ och gäller såväl enstaka personer som hela grupper av anställda.

Ett exempel som Skatteverket nämner är pilotyrket. En pilots hälsotillstånd behöver undersökas varje år för att se om individen fortfarande har de fysiska förutsättningar som krävs i yrket. Undersökningen är således en skattefri förmån för individen.

Förebyggande behandling och rehabilitering
Det finns även andra insatser som arbetsgivaren kan betala för sina anställda utan förmånsbeskattning. Några exempel är förebyggande och rehabiliterande behandlingar från fysioterapeut, kiropraktor och naprapat, insatser för att stötta anställda med missbruksproblem, bedömningar av anställdas arbetsförmåga samt hörsel- och syntester.

För mer information om hälsoundersökningar och hantering av dessa, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vi ses i Almedalen!

Den 1–3 juli arrangerar EY åtta seminarier på Clarion Hotel Wisby i Almedalen. Seminarierna fokuserar bland annat på hälso- och sjukvård, skola, detaljhandel, eldistribution och innovation i offentlig sektor.

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

2015/08/26

4 min

Betala förmånsbil via brutto- eller nettoavdrag?

En bilförmån uppstår när en anställd i mer än ringa omfattning använder en bil som följer med anställningen. Bilförmåner är skattepliktiga och hanteras skattemässigt genom så kallade bruttolöne- eller nettolöneavdrag. Vad är skillnaden mellan dessa avdrag och när är det ena mer fördelaktigt än det andra?

2018/05/31

4 min