Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/05/17

6 min

Inköp och leasing av fordon – hur ska momsen hanteras?

Om du funderar på att köpa in eller leasa ett fordon till ditt bolag bör du vara uppmärksam på hur momsen ska hanteras. Olika faktorer påverkar om du får dra av momsen och i så fall hur stort avdrag du får göra.

Om du köper fordon till din verksamhet är det viktigt att veta om det är en lastbil, en motorcykel eller om fordonet klassas som en personbil. Skillnaden mellan en lastbil och en personbil kan tyckas relativt enkel, men så är inte alltid fallet.

Vad menas med lastbil i momshänseende?
För att en bil ska klassas som en lastbil i momssammanhang ska totalvikten vara högre än 3 500 kilo (tung lastbil). Men en bil kan även klassas som lastbil om den:

 • har flak (oavsett vikt på bilen)
 • är registrerad som lastbil och väger under 3 500 kg (lätt lastbil) och har ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet är två separata karosserienheter. Det innebär att du ska kunna köra bilen även om skåpet är bortmonterat.

För lastbilar gäller full avdragsrätt avseende ingående moms vid både köp och leasing samt driftkostnader.

Momshantering vid köp av personbil eller motorcykel
Vid inköp av personbil eller motorcykel till verksamheten är det generellt inte tillåtet att dra av ingående moms. Momsavdrag medges dock om bolaget sysslar med någon av följande verksamheter:

 • Återförsäljning (yrkesmässigt bedriven bilhandel)
 • Uthyrning
 • Persontransporter enligt taxitrafiklagen (2012:211)
 • Transporter av avlidna
 • Körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt (8 kap. 15 § mervärdesskattelagen)

Om du däremot köper in personbilar som ska användas som tjänstebilar eller servicebilar i någon av verksamheterna ovan får du inte dra av någon moms alls. Har företaget en bil som används till blandad verksamhet, det vill säga både till person- och godstransport, ska momsen delas upp utifrån hur mycket av transporten som avser person respektive gods.

Momshantering vid leasing och hyra av personbil eller motorcykel
När du leasar eller hyr en personbil eller motorcykel har du enligt en schablonregel rätt att dra av halva momsbeloppet. Resten av beloppet ska då bokföras som en kostnad. En förutsättning för schablonregeln är dock att fordonet körs minst 100 mil under ett år. Verksamheten måste också vara skattskyldig eller ha rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.  

Hyr du en kortare period får du räkna om sträckan i relation till hyrestiden. Det är viktigt att kunna visa upp en fullständig körjournal, då det är upp till dig som företagare att visa att villkoren för att få dra av momsen är uppfyllda.

Formen på avtalet spelar ingen roll. Inte heller om det är lång- eller korttidsleasing eller om det är operationell eller finansiell leasing. Du får inte dra av mer moms även om du uteslutande använder fordonet i verksamheten, utan det är alltid 50 procent av momsen som får dras av i momsdeklarationen.

Bilhandlare som leasar eller hyr bil
För ett företag som sysslar med bilhandel gäller samma regler som för verksamheter i allmänhet. De har rätt att dra av halva momsen på leasingavgiften förutsatt att bilen körs minst 100 mil under ett år.

Leasing eller hyra av bil för biluthyrning, persontransport och körkortsutbildning
Ett företag som hyr fordon som ska användas för uthyrning, i taxiverksamhet, för transporter av avlidna eller för körkortsutbildning har rätt till fullt momsavdrag på leasingavgiften. Men om företaget hyr bilar som används som tjänstebilar eller servicebilar, det vill säga används på ett annat sätt i verksamheten, får företaget bara dra av halva momsen på leasingavgifterna.

Driftskostnader
När det gäller driftkostnader för ett fordon som köpts in till verksamheten och som är klassad som en anläggningstillgång (inventarie), har du rätt att dra av all moms. Det gäller även om fordonet bara har använts delvis i verksamheten. Driftkostnader är till exempel kostnader för bensin, service, reparation (även av utrustning och tillbehör), underhåll och besiktning.

Avdragsrätt utifrån verksamhet
Nedanstående tabell visar hur avdrag för ingående moms normalt hanteras i olika typer av verksamheter när det gäller personbilar. För motorcyklar i taxiverksamhet gäller samma regler som för kategorin Övriga.

Bilhandel Taxiverksamhet Trafikskolor Begravningsbyråer Biluthyrning Övriga
Inköp Fullt momsavdrag Fullt momsavdrag* Fullt momsavdrag Inget momsavdrag
Leasing/hyra 50 % av momsen får dras av Fullt momsavdrag* Fullt momsavdrag 50 % av momsen får dras av
Driftkostnader Fullt momsavdrag Fullt momsavdrag Fullt momsavdrag Fullt momsavdrag

*) OBS Här begränsas avdragsrätten för moms om fordonet även används för godstransporter.

För mer information om hur momsen ska hanteras när det gäller fordon i företagets verksamhet kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev