Börja skriv din sökterm

Vi ses i Almedalen!

Den 1–3 juli arrangerar EY åtta seminarier på Clarion Hotel Wisby i Almedalen. Seminarierna fokuserar bland annat på hälso- och sjukvård, skola, detaljhandel, eldistribution och innovation i offentlig sektor.

Förändring har aldrig gått snabbare än i dag och att nyttja den digitala omställningen på rätt sätt har aldrig varit viktigare. Företag och organisationer behöver fatta djärva beslut för att fortsätta vara relevanta – inte bara för den fortsatta tillväxten, utan även för att gynna samhället på längre sikt.

Med nya utmaningar behöver nya frågor ställas. Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år? Går vägen till en likvärdig skola via ögonskanning och AI? Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor? Och räknas allt som borde räknas, när vi pratar om företagens värdeskapande?

Här hittar du fullständigt program och mer information om EY:s seminarier i Almedalen.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Rapportering på olika sätt

Sedan bokföringen datoriserades har tusentals balans- och resultaträkningar producerats för att förbli olästa. I dag finns omfattande kunskap om hur företag utifrån historiska siffror och utfall kan ta fram nyckeltal och kartlägga trender, dels för att göra prognoser och budgetar, dels för att analysera finansiella och likvida behov. Det finns även bra systemstöd för dessa processer.

Trögrörligt lager – hur hanteras det och varför?

Är ditt företag verksamt inom varuhandel eller tillverkningsindustrin? Då är du förmodligen bekant med termen ”trögrörligt lager” eller engelskans ”slow movers” – samlingsnamnet för artiklar som säljer sämre än tänkt. Dessa artiklar bör du ha koll på, eftersom de ofta binder upp stora summor kapital.

2017/06/08

3 min

Vad är formlösa värdeöverföringar och vilka regler gäller?

Många företagare har som mål att verksamheten ska vara så lönsam att de kan ta ut en förmånlig lön eller ännu hellre en bra utdelning. Det finns dock stränga regler kring värdeuttag från bolag.

3 min