Börja skriv din sökterm

Anläggningsregister – vem behöver det och vad är det?

Ett anläggningsregister är en förteckning med information om företagets anläggningstillgångar. Syftet med registret är att hjälpa dig och din ekonomiavdelning att arbeta strukturerat med verksamhetens tillgångsmassa.

Ett bolag kan ha olika tillgångar som används i verksamheten. Dessa tillgångar klassificeras i balansräkningen som anläggningstillgångar och kan delas upp i immateriella och materiella. Immateriella anläggningstillgångar är till exempel patent, licenser och varumärken. Materiella anläggningstillgångar är till exempel fordon, maskiner och byggnader. Ett anläggningsregister ger företaget överblick och kontroll över bolagets olika tillgångar. Anläggningsregistret innehåller information om bland annat tidpunkt för anskaffning, genomförda avskrivningar, försäljning eller utrangering och nedskrivningar.

Anläggningsregister ska uppdateras årligen
Enligt bokföringslagen ska anläggningsregistret uppdateras en gång per år. Det innebär att när det är dags för bokslut ska alla anläggningstillgångar värderas var och en för sig.

Ett anläggningsregister ska för varje tillgång informera om:
• Tillgången i fråga (det bör finnas en beskrivning av tillgången så att den går att identifiera).
• Vilket datum tillgången köptes och beloppet tillgången köpets för.
• Hur länge bolaget tänker använda tillgången, den så kallade nyttjandeperioden/avskrivningstiden.

En tillgång ska finnas kvar i anläggningsregister så länge som tillgången används i företaget. Detta gäller även om tillgången inte har något värde i bokföringen. Det är först när tillgången utrangeras eller säljs som bolaget tar bort tillgången ur bokföringen och anläggningsregistret.

För mer information om anläggningsregister kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vägen till en marknadsnotering

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsfähigt först när noteringskraven är uppfyllda. Här får du svar på några vanliga frågor om marknadsnoteringar.

Vanliga frågor om redovisning

Vad är vitsen med en budget? Och varför kan det vara bra att jobba med projektredovisning? Här får du svar på några vanliga frågor om redovisning.

4 min

Höjdpunkter från Entrepreneur Of The Year-finalen

I slutet av januari utsågs Klarnas grundare till Sveriges främsta entreprenörer i den nationella Entrepreneur Of The Year-finalen. I den här korta filmen kan du se höjdpunkterna från finalen i Stockholms stadshus.