Drivkraft

Ange ditt sökord

Vem behöver ett anläggningsregister och varför?

Ett anläggningsregister är en förteckning med information om företagets anläggningstillgångar. Syftet med registret är att hjälpa dig och din ekonomiavdelning att arbeta strukturerat med verksamhetens tillgångsmassa.

Ett bolag kan ha olika tillgångar som används i verksamheten. Dessa tillgångar klassificeras i balansräkningen som anläggningstillgångar och kan delas upp i immateriella och materiella. Immateriella anläggningstillgångar är till exempel patent, licenser och varumärken. Materiella anläggningstillgångar är till exempel fordon, maskiner och byggnader. Ett anläggningsregister ger företaget överblick och kontroll över bolagets olika tillgångar. Anläggningsregistret innehåller information om bland annat tidpunkt för anskaffning, genomförda avskrivningar, försäljning eller utrangering och nedskrivningar.

Anläggningsregister ska uppdateras årligen
Enligt bokföringslagen ska anläggningsregistret uppdateras en gång per år. Det innebär att när det är dags för bokslut ska alla anläggningstillgångar värderas var och en för sig.

Ett anläggningsregister ska för varje tillgång informera om:
• Tillgången i fråga (det bör finnas en beskrivning av tillgången så att den går att identifiera).
• Vilket datum tillgången köptes och beloppet tillgången köpets för.
• Hur länge bolaget tänker använda tillgången, den så kallade nyttjandeperioden/avskrivningstiden.

En tillgång ska finnas kvar i anläggningsregister så länge som tillgången används i företaget. Detta gäller även om tillgången inte har något värde i bokföringen. Det är först när tillgången utrangeras eller säljs som bolaget tar bort tillgången ur bokföringen och anläggningsregistret.

För mer information om anläggningsregister kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev