Börja skriv din sökterm

2019/06/20

3 min

Så undviker du förbjudna lån

Ett avräkningskonto hjälper dig att hålla koll på utlägg som du har gjort för ditt aktiebolag med privata pengar. Det är viktigt att inte ta ut mer pengar från bolaget än vad du faktiskt har lagt ut. Annars kan du anses ha tagit ett förbjudet lån.

Tillåtna uttag
Som ägare får du inte låna pengar av ditt aktiebolag. Däremot är det tillåtet att få tillbaka pengar för utlägg, det vill säga när du har betalat företagets kostnader med privata pengar. För att hålla koll på hur mycket pengar du har lagt ut finns ett så kallat avräkningskonto i bokföringen. Där summeras dina utlägg och du kan sedan ta ut ett belopp som motsvarar vad bolaget är skyldigt dig. Andra tillåtna sätt att ta ut pengar från ditt bolag är genom utdelning och lön.

Förbjudna lån
Du får alltså inte låna pengar av ditt bolag för privat bruk. Syftet med reglerna är att skydda bolagets egna kapital och förhindra konsumtion med pengar som inte är skattade för. Om du har lånat in pengar till bolaget och sedan ska ta ut dem igen är det viktigt att inte ta ut för mycket pengar. Då uppstår en skuld på dig från bolaget, vilket kan ses som ett så kallat förbjudet lån. Förbjudna lån beskrivs i aktiebolagslagen (21 kap) och innebär att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamot eller vd i bolaget. Bolaget får heller inte låna ut pengar till någon som är närstående till personerna ovan.

Vad händer om du lånat pengar av bolaget?
Om du bryter mot bestämmelserna om förbjudna lån måste pengarna betalas tillbaka till bolaget. Det kan annars ses som lön eller utdelning som ska beskattas. Beroende på hur grovt brottet anses vara, kan straffet bli böter eller fängelse. Revisorn är också skyldig att anmärka på förbjudna lån i sin revisionsberättelse.

För mer information om förbjudna lån kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Tydliga konsultavtal – bäst för alla parter

Du behöver en tillfällig förstärkning eller speciell kompetens i företaget och tar därför in en konsult. Det är många företag som klarar av arbetstoppar på det sättet. Lägg grunden för ett bra samarbete genom att skriva ett tydligt avtal.

2015/01/07

3 min

Decemberlönen extra viktig för fåmansföretagare

När året börjar gå mot sitt slut bör du som fåmansföretagare kontrollera om du har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda löneunderlagsregeln. I annat fall kan du ta ut extra lön före årsskiftet. På så sätt ökar du möjligheterna till lågbeskattad utdelning kommande år.

4 min

Entreprenörernas 5 bästa tips

En del entreprenörer bygger snabbt upp framgångsrika verksamheter. Andra arbetar länge innan de når framgång. Varje år uppmärksammar vi entreprenörer genom att dela ut utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Här delar några tidigare vinnare med sig av sina bästa tips.