Drivkraft

Ange ditt sökord

Periodiseringsfond och koncernbidrag – i ljuset av den sänkta bolagsskatten

De nya reglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär att bolagsskattesatsen sänks i två steg. I samband med den nya bolagsskatten infördes också vissa övergångsregler som påverkar periodiseringsfonder och koncernbidrag.

Från och med den 1 januari 2019 sänks bolagsskatten i två steg. För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018 sänks skatten från 22 procent till 21,4 procent. För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 sänks skatten till 20,6 procent.

Vid tidigare sänkningar av bolagsskatten har det varit möjligt att göra avsättningar till periodiseringsfonder innan den nya lägre skattesatsen börjat gälla och således att återföra avsättningen till en lägre skattesats. Det har även funnits möjlighet att lämna koncernbidrag mellan koncernbolag och flytta vinster till beskattningsår då sänkningen av bolagsskatten börjat gälla. Nya övergångsregler infördes dock vid årsskiftet för att motverka detta.

Övergångsregler – kompensera en lägre skattesats
Övergångsreglerna innebär att juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska multiplicera återföringen med en faktor. Faktorns storlek varierar beroende på under vilket beskattningsår avsättningen respektive återföringen sker.

Avsättning – Beskattningsår som börjar Återföring – Beskattningsår som inleds Återföring multipliceras med
före 1 januari 2019 under 2019 och 2020 103 %
före 1 januari 2019 efter 31 december 2020 106 %
under 2019 och 2020 efter 31 december 2020 104 %

Vad gäller lämnade koncernbidrag får avdrag endast ske med en viss procent, beroende på under vilket beskattningsår som koncernbidraget lämnas. Syftet är att förhindra att vinster flyttas från beskattningsår med den högre skattesatsen till beskattningsår då bolagsskatten har sänkts.

Höjd schablonintäkt på avsättningar
Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs från 72 procent till 100 procent av statslåneräntan multiplicerat med summan av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Statslåneräntan ska liksom tidigare anses vara som lägst 0,5 procent.

Med hänsyn till den höjda schablonintäkten bör eventuellt andra finansieringsalternativ ses över, eftersom kostnaden för avsättningar till periodiseringsfonder kommer att öka i takt med att statslåneräntan höjs.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev