Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/09/12

5 min

När blir inkomsten en intäkt?

Ett vanligt fel som noteras i samband med våra revisioner är felaktigt periodiserade intäkter. I denna artikel går vi kortfattat igenom vad regelverket säger, liksom hur regelverket bör tolkas och praktiskt hanteras.

Enligt K2-regelverket, 6 kap. 6 §, ska ett företag redovisa en inkomst som en intäkt om:
a) ”Väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,
b) Beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och
c) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.”

”Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret.

I denna artikel kommer vi att fokusera på punkt a), det vill säga vad innebär det att väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått? Vad bör du tänka på? Ett relativt enkelt exempel är en livsmedelsbutik som säljer matvaror till konsumenter. Konsumenten betalar i kassan och tar med sig varan. I detta fall anses risker och förmåner övergå i samband med att konsumenten lämnar butiken med varan. Om butiken erbjuder öppet köp tillkommer visserligen risken för att köparen utnyttjar ångerrätten. Det påverkar i normalfallet inte intäktsredovisningen, utan frågan handlar då om hur stor den eventuella avsättningen för returer ska vara.

Viktigt med koll på leveransvillkor vid transporter av sålda varor
Det som däremot kan vara svårt att hantera är när sålda produkter ska transporteras till kund. I dessa fall är det viktigt att som säljande, men även köpande bolag, ha koll på sina leveransvillkor och se efter vad respektive villkor innebär. De internationellt erkända reglerna Incoterms 2010 beskriver vem som har ansvar för varor och gods när de transporteras. Nedan följer några vanliga exempel på leveransvillkor från Incoterms 2010 (dock inte samtliga):

EXW – Ex Works (Namngiven plats)
Säljaren står endast för risken fram till det ögonblick som godset placeras på överenskommen plats vid överenskommen tid, till exempel på säljarens lager.
FCA – Free Carrier (Namngiven plats)
Säljaren överlämnar godset på den angivna platsen. Köparen står för risken från det att varan levererades till den första transportören eller terminalen vid avtalad tid och plats.
CIF – Cost, insurance and freight (Namngiven destinationshamn – endast sjötransport)
Säljaren står för alla kostnader, inklusive försäkring, och frakt fram till angiven destinationshamn. Köparen står för risken från och med att godset är levererat ombord på fartyget.
DAP – Delivered at place (Namngiven destination)
Säljaren står för risken för godset fram till avtalad destination. Köparen står för risken från och med det ögonblick säljaren har gjort godset tillgängligt för lossning på destinationsorten.

När ska intäkten bokföras?
Leveransvillkoren ovan visar att säljarens risk ökar för varje punkt vi går nedåt i listan. Vid en försäljning där transporten går till exempelvis Asien kan det därför skilja veckor, i vissa fall månader, mellan när risken övergår och när intäkten ska bokföras beroende på vad som står i köpeavtalet. Det är därför av största vikt att kring årsbokslutet gå igenom de försäljningar som gjorts och se över vilka leveransvillkor som använts. Syftet med genomgången är att kunna avgöra om intäkten ska tas under innevarande år eller skjutas på till efterföljande år, trots att godset redan kan ha lämnat det säljande bolagets lager.

Att ha koll på försäljningar och leveransvillkor är inte bara en fråga om när intäkten ska bokföras. Det är faktiskt också en fråga om att säkra sina intäkter och undvika onödiga kostnader. Som säljare är det givetvis bäst att sträva efter att risken går över till köparen så tidigt som möjligt för att slippa kostnader om något sker under pågående leverans.

Känner du, trots denna artikel, att du inte riktigt har koll på hur det funkar eller vill diskutera hur just ditt bolag kan hantera detta på bästa sätt? Tveka inte att ta kontakt med ditt lokala EY-kontor!

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev