Börja skriv din sökterm

2019/10/10

3 min

Sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och unga

Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för sina anställda. Sedan halvårsskiftet gäller nya regler för ungdomar och äldre.

För personer födda mellan 2001 och 2003 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent på månadslöner upp till 25 000 kronor. På den del av lönen som överstiger 25 000 kronor utgår full arbetsavgift på 31,42 procent. Detta gäller för löner som är utbetalda efter den 1 augusti 2019.

För personer som fyllt 65 år vid årets ingång (2019) är den särskilda löneskatten slopad. Det innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21 procent för personer som är födda mellan 1938 och 1953. För personer födda 1937 och tidigare betalas inga arbetsgivaravgifter alls. Detta gäller för löner som är utbetalda efter den 30 juni 2019.

Innebörden av förändringen
På kort sikt innebär sänkningen av arbetsgivaravgifterna att företagens lönekostnader minskar. Därmed ökar företagens vinst, vilket betyder mer pengar i bolagsskatt som bekostar en del av denna sänkning. På lång sikt beräknas förändringen medföra högre lönenivåer för alla löntagare, även de som inte omfattas av denna förändring.

Varför förändringen görs
Syftet med att sänka arbetsgivaravgifterna för unga är att det ska bli enklare för ungdomar att få sommarjobb och helgjobb. Erfarenheterna från dessa jobb kan underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Syftet med att sänka arbetsgivaravgifterna för äldre är att öka efterfrågan på äldre arbetskraft.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

När blir inkomsten en intäkt?

Ett vanligt fel som noteras i samband med våra revisioner är felaktigt periodiserade intäkter. I denna artikel går vi kortfattat igenom vad regelverket säger, liksom hur regelverket bör tolkas och praktiskt hanteras.

2019/09/12

5 min

Sveriges främsta entreprenörer – nu avgörs det

Efter en omfattande urvalsprocess genomförs sex regionfinaler i den svenska upplagan av EY Entrepreneur Of The Year, en av världens främsta entreprenörsutmärkelser. Tio företag i varje region gör upp om regiontiteln och en plats i den nationella finalen i Stockholm.

2018/11/06

2 min

Åtgärda kapitalbrist i aktiebolag via nyemission

Kapitalbrist i ett aktiebolag kan åtgärdas på flera olika sätt. Såväl ägare som externa parter kan skjuta till kapital till bolaget. Denna artikel handlar om nyemissioner till överkurs, där överkursen motsvarar den förlust som behöver täckas.