Börja skriv din sökterm

2019/10/10

3 min

Sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och unga

Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för sina anställda. Sedan halvårsskiftet gäller nya regler för ungdomar och äldre.

För personer födda mellan 2001 och 2003 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent på månadslöner upp till 25 000 kronor. På den del av lönen som överstiger 25 000 kronor utgår full arbetsavgift på 31,42 procent. Detta gäller för löner som är utbetalda efter den 1 augusti 2019.

För personer som fyllt 65 år vid årets ingång (2019) är den särskilda löneskatten slopad. Det innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21 procent för personer som är födda mellan 1938 och 1953. För personer födda 1937 och tidigare betalas inga arbetsgivaravgifter alls. Detta gäller för löner som är utbetalda efter den 30 juni 2019.

Innebörden av förändringen
På kort sikt innebär sänkningen av arbetsgivaravgifterna att företagens lönekostnader minskar. Därmed ökar företagens vinst, vilket betyder mer pengar i bolagsskatt som bekostar en del av denna sänkning. På lång sikt beräknas förändringen medföra högre lönenivåer för alla löntagare, även de som inte omfattas av denna förändring.

Varför förändringen görs
Syftet med att sänka arbetsgivaravgifterna för unga är att det ska bli enklare för ungdomar att få sommarjobb och helgjobb. Erfarenheterna från dessa jobb kan underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Syftet med att sänka arbetsgivaravgifterna för äldre är att öka efterfrågan på äldre arbetskraft.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Försäljning av bostadsrätter kan klassas som näringsverksamhet

När en privatperson säljer en bostadsrätt beskattas vinsten i normalfallet som inkomst av kapital. Skattesatsen är då antingen 22 eller 27 procent beroende på om det är en privatbostadsrätt eller en näringsbostadsrätt. Det händer dock att privatpersoner köper flera bostadsrätter i hopp om att kunna sälja dem vidare med vinst. Ska då vinsten beskattas som inkomst av kapital eller ska den beskattas som inkomst av näringsverksamhet med en skattesats på cirka 33–59 procent med tillägg för sociala avgifter?

5 min

När är friskvårdsbidraget skattefritt?

Vill du göra en extra insats för dina medarbetares trivsel och hälsa? Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda ett så kallat friskvårdsbidrag. Numera omfattas även dyrare aktiviteter som golf och ridning omfattas av friskvårdsbidraget.

2019/01/09

3 min

Hur beskattas transaktioner mellan ägare och företag?

Kan jag som företagsledare använda sportstugan som företaget köpt? Är det okej att företagets anställda och ägare hyr ut privatägda lokaler till företaget? Drivkraft ger dig en fingervisning om vad som gäller.