Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/11/15

3 min

Har ditt företag en budget för verksamhetsåret?

Om du upprättar en budget för kommande verksamhetsår blir det enklare att styra företaget mot ett uppsatt mål. Följ upp budgeten månadsvis och justera vid behov. Vänta inte med uppföljningen till årets bokslut för då gör din budget ingen nytta.

Ditt företag blir svårare att styra om du inte siktar någonstans. En budget hjälper dig att sätta en målbild för kommande år och visar hur du kan ta dig dit.

Att upprätta budget
Ett enkelt sätt att upprätta en budget är att utgå från tidigare års siffror. Justera siffrorna genom att ta hänsyn till olika externa faktorer. Det kan vara konjunktur, prisjusteringar på dina varor eller tjänster och förändringar som rör marknaden, kunder och leverantörer. På så vis kan du komma fram till hur mycket intäkter och kostnader som är rimliga för kommande år. En detaljerad budget tydliggör hur mycket du behöver sälja till en viss kund eller vilka kostnader som behöver ökas eller minskas. Din budget måste vara realistisk att uppnå, men också utmanande.

Bryt ner budgeten i perioder
När årets budget är satt kan du bryta ner den i perioder. Dela upp budgeten i månader eller kvartal, så blir det enklare att följa upp den mot verkligt utfall. Om du jämför budgeten med verkligt utfall kan du även vidta nödvändiga åtgärder i tid. Skulle din faktiska omsättning under en viss period bli högre eller lägre än din budgeterade omsättning kan du anpassa företagets resurser, till exempel försäljningsinsatser eller tillverkningsresurser.

Glöm inte att följa upp mot verkligt utfall
Tänk på att din budget ska användas under hela året. Ta fram den varje månad och jämför med verkligt utfall. Fatta också beslut som gör att din verksamhet går i den riktning du vill. Om det inträffar händelser under året som gör budgeten svår att hålla kan du justera din budget. Håll budgeten levande, i stället för att konstatera resultatet när du gör årets bokslut.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev