Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/11/22

4 min

Funderar du på att paketera fastigheter – vänta inte till efter årsskiftet

Den 1 januari 2019 fick många fastigheter nya och högre taxeringsvärden. Planerar du en fastighetspaketering kan det därför vara mer fördelaktigt att genomföra den före årsskiftet.

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och många har fullt upp med att se över årsbokslut och stänga pågående projekt. Ofta låter vi andra projekt vänta till efter årsskiftet när vi har mer tid. Ett exempel på detta är paketering av fastigheter för att göra om koncernstrukturen eller förbereda en extern försäljning.

Stämpelskatt på köpeskilling eller taxeringsvärde
Den som köper en fastighet eller tomträtt ska, utöver expeditionsavgiften, betala stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas på det högsta av köpeskillingen eller taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades. För juridiska personer, utom bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, är stämpelskatten 4,25 procent. För privatpersoner, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar är stämpelskatten 1,5 procent.

En fastighetspaketering innebär till exempel att en fastighet överlåts genom en underprisöverlåtelse från ett aktiebolag till ett annat inom samma koncern. Det kan också innebära att en fysisk person överlåter en fastighet genom en underprisöverlåtelse från enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag.

Överlåtelsen sker till fastighetens skattemässiga värde vilket normalt är lägre än fastighetens taxeringsvärde. Det köpande bolaget betalar således en stämpelskatt som motsvarar 4,25 procent av fastighetens taxeringsvärde året före det år som lagfarten beviljades.

Kraftigt ökade taxeringsvärden
Per den 1 januari 2019 har samtliga hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter genom den allmänna fastighetstaxeringen 2019 fått nya taxeringsvärden. Taxeringsvärdena har varit föremål för en kraftig ökning oavsett var i landet fastigheterna finns.

Mot bakgrund av de kraftigt höjda taxeringsvärdena kan det vara fördelaktigt att genomföra planerade fastighetspaketeringar redan på den här sidan årsskiftet. Som framgår ovan beräknas stämpelskatten på fastighetens taxeringsvärde året före det år lagfart beviljades. Sker överlåtelsen under år 2019 är det således de gamla, och betydligt lägre, taxeringsvärdena som ligger till grund för beräkningen av stämpelskatten. Detta kan innebära en besparing med betydande belopp jämfört med om överlåtelser sker på andra sidan årsskiftet! Tänk också på att det kan finnas andra frågor i samband med fastighetsöverlåtelser som behöver ses över innan paketering sker.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev