Börja skriv din sökterm

Uppfyller du löneuttagskravet?

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är dags för fåmansföretagare med kvalificerade andelar att se över sina löneuttag. För att maximera det lågbeskattade utrymmet, det så kallade gränsbeloppet, inför inkomståret 2020 är det viktigt att ta ut rätt lön på rätt sida av årsskiftet.

Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år och tillgodoräknas den som äger andelar i fåmansföretaget vid den tidpunkten. Gränsbeloppet beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent. All utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst med en skattesats på upp till 60 procent. Skattesatsen beror på tidigare beskattningsbar inkomst och var i landet du bor.

Beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Det är alltid möjligt för en fåmansföretagare att beräkna årets gränsbelopp med hjälp av den så kallade förenklingsregeln – oavsett om du tar ut lön eller inte. För 2020 är gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 177 100 kronor (2,75 inkomstbasbelopp). Tänk på att gränsbeloppet endast får beräknas för andelarna i ett företag per år även om du äger flera.

Beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln
Om du tar ut lön från företaget och även har anställda kan det vara mer fördelaktigt att tillämpa den så kallade huvudregeln. Enligt huvudregeln får du tillgodoräkna dig 50 procent av lönerna som betalats ut i företaget, det så kallade löneunderlaget. Det är endast kontanta ersättningar som räknas. För att du ska få tillämpa huvudregeln måste du eller någon närstående ta ut en viss lön, det så kallade löneuttagskravet. Löneuttagskravet är det lägsta av
• 386 400 kronor 2019 (6 inkomstbasbelopp) plus 5 procent av totala löner i företaget
eller
• 618 240 kronor 2019 (9,6 inkomstbasbelopp).

Det är alltså bara kontanta ersättningar som får tas med för att beräkna löneunderlaget och kontrollera om löneuttagskravet är uppfyllt. För att öka gränsbeloppet, eller kanske bara för att nå upp till lönekravet, kan det vara en god idé att se över möjligheten till omvänd löneväxling, till exempel att omvandla bilförmån till kontant lön.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi följande inför årsskiftet:

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Regelbundna genomgångar av försäkringsskyddet ett måste

Behovet av försäkringar styrs främst av företagarens personliga livssituation. Du bör därför regelbundet gå igenom och anpassa ditt försäkringsskydd till rådande förutsättningar.

Tjänstebil och förmånsbil – så funkar det

En tjänstebil används i tjänsten och den privata körningen får endast vara av ringa omfattning. En förmånsbil får även används privat och den anställde betalar då skatt på bilens förmånsvärde. Under 2018 träder flera skattenyheter i kraft som påverkar förmånsvärdet.

2017/12/14

5 min

Så tycker 428 entreprenörer i Norden om framtiden

EY gör varje år en undersökning bland entreprenörer som nomineras till vår utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. I årets undersökning deltog entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Så här tyckte de om områden som risk, generationsskifte och internationell expansion.