Börja skriv din sökterm

Uppfyller du löneuttagskravet?

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är dags för fåmansföretagare med kvalificerade andelar att se över sina löneuttag. För att maximera det lågbeskattade utrymmet, det så kallade gränsbeloppet, inför inkomståret 2020 är det viktigt att ta ut rätt lön på rätt sida av årsskiftet.

Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år och tillgodoräknas den som äger andelar i fåmansföretaget vid den tidpunkten. Gränsbeloppet beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent. All utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst med en skattesats på upp till 60 procent. Skattesatsen beror på tidigare beskattningsbar inkomst och var i landet du bor.

Beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Det är alltid möjligt för en fåmansföretagare att beräkna årets gränsbelopp med hjälp av den så kallade förenklingsregeln – oavsett om du tar ut lön eller inte. För 2020 är gränsbeloppet enligt förenklingsregeln 177 100 kronor (2,75 inkomstbasbelopp). Tänk på att gränsbeloppet endast får beräknas för andelarna i ett företag per år även om du äger flera.

Beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln
Om du tar ut lön från företaget och även har anställda kan det vara mer fördelaktigt att tillämpa den så kallade huvudregeln. Enligt huvudregeln får du tillgodoräkna dig 50 procent av lönerna som betalats ut i företaget, det så kallade löneunderlaget. Det är endast kontanta ersättningar som räknas. För att du ska få tillämpa huvudregeln måste du eller någon närstående ta ut en viss lön, det så kallade löneuttagskravet. Löneuttagskravet är det lägsta av
• 386 400 kronor 2019 (6 inkomstbasbelopp) plus 5 procent av totala löner i företaget
eller
• 618 240 kronor 2019 (9,6 inkomstbasbelopp).

Det är alltså bara kontanta ersättningar som får tas med för att beräkna löneunderlaget och kontrollera om löneuttagskravet är uppfyllt. För att öka gränsbeloppet, eller kanske bara för att nå upp till lönekravet, kan det vara en god idé att se över möjligheten till omvänd löneväxling, till exempel att omvandla bilförmån till kontant lön.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi följande inför årsskiftet:

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Fem saker att tänka på inför konferensen eller kickoffen

Planerar du eller ditt företag att förlägga en studie- eller konferensresa till annan ort än ordinarie arbetsort? Då finns det vissa saker som du bör tänka på.

2016/10/05

2 min

Karensavdraget – ny hantering av karensdagen

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för karens i samband med sjukdom. I och med detta måste du som arbetsgivare räkna fram karensen på ett annat sätt, vilket påverkar företagets löneadministration.

2019/02/28

3 min

Pension för företagsledare – hur bör man spara?

När vi lämnar vårt aktiva yrkesliv ska vi leva av de pensioner som vi har sparat ihop. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du som är företagare med aktiebolag bör tänka på. Ska du spara privat eller i bolaget, med eller utan direktpension och i kapitalförsäkring eller värdepappersdepå?

2017/11/03

4 min