Börja skriv din sökterm

2019/12/12

3 min

Fem saker som hjälper din konsult att planera för framtiden istället för att titta på historia

Din redovisningskonsult vill gärna hjälpa ditt företag in i framtiden, inte fokusera på det som redan har hänt. Genom att följa några enkla tips kan du hjälpa din konsult att vara mer effektiv och proaktiv.

 1. Kom in med allt material på föreskrivet datum
  För att kunna upptäcka om något i bokföringen måste justeras eller göras annorlunda behöver din konsult se vad som har hänt – gärna så snart som möjligt.
 2. Kom in med allt material samtidigt
  Kontrollera gärna mot kontoutdrag och liknande för att se att allt material finns med. Om allt arbete kan göras samtidigt minimeras uppstartstiden och din konsult kan lägga mer tid på analys.
 3. Rådfråga din konsult innan du gör investeringar
  Det kan vara svårt att korrigera något i efterhand. Kanske har du inte tänkt på alla aspekter som påverkas av ditt beslut.
 4. Informera din konsult om dina planer för bolaget
  Din konsult vill gärna höra vilka planer du har. Det gäller inte bara investeringar, utan även tänkta satsningar eller personalförändringar. Det är lättare att ge råd angående framtiden om din konsult vet i vilken riktning du vill driva bolaget. Konsulten har tystnadsplikt och får inte sprida dina uppgifter vidare.
 5. Digitalisera verksamheten
  Om allt material finns digitalt blir det enklare att få åtkomst och din konsult kan hjälpa alla som arbetar med ditt företag. Det blir också enklare att arbeta med bokföringsmaterialet – både för er och för oss. Alla får en större överblick över siffrorna och kan med enkelhet söka efter enskilda verifikat eller trender i både intäkter och kostnader. I och med detta får konsulten bättre underlag för sin analys och kan uppdatera dig både snabbare och mer omfattande.

EY:s redovisningskonsulter vill gärna hjälpa ditt företag. Kontakta ditt närmaste EY-kontor för mer information.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Del 2: Kapitalförsäkringar – hur ska de redovisas i bokföringen?

Hur en kapitalförsäkring ska redovisas beror på om den är en ren placering eller rör pension. Det har vi skrivit om i en tidigare artikel. I den här artikeln hittar du skillnader mellan K2- och K3-regelverket och några praktiska exempel på hur kapitalförsäkringar ska redovisas.

5 min

Fördelar med bokföring i molnet

Som företagare får du inte sköta din bokföring i ett vanligt kalkyleringsprogram som exempelvis Excel, utan du måste ha ett affärssystem (bokföringsprogram). Oavsett om du sköter bokföringen själv eller anlitar någon som hjälper dig har du kanske fått frågan om att flytta ditt system till det så kallade molnet. Men vad menas egentligen med molnet?

2017/05/29

6 min

Så redovisar du ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Som en följd av de ändringar i årsredovisningslagen som trädde i kraft 2016 ska företag inte redovisa ställda säkerheter och eventualförpliktelser under balansräkningens skuldsida, som så kallad post inom linjen. Enligt de nya reglerna i årsredovisningslagen ska företag redogöra för dessa i en notupplysning i årsredovisningen.