Drivkraft

Ange ditt sökord

Entreprenörer kan få lägre skatt på utdelning

Dags för nästa investeringsrunda? Har du externa investerare som tillsammans äger minst 30 procent av aktierna i ditt bolag? Att det finns externa investerare kan förändra de skattemässiga förutsättningarna för grundare och anställda som äger aktier i startupbolag.

De så kallade 3:12-reglerna kom till för att hindra småföretagare från att omvandla högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster.

Ett startupbolag som grundas av ett fåtal personer kvalar troligtvis in som ett fåmansaktiebolag och omfattas därmed av 3:12-reglerna. Hur stor betydelse reglerna får beror dock på bolagets strategi och förutsättningar. Så länge bolaget investerar i tillväxt och inte genererar några vinster spelar 3:12-reglerna ingen roll, eftersom ägarna inte får någon utdelning som kan beskattas. Men så snart det blir aktuellt med utdelningar eller försäljningar får reglerna stor betydelse. Som aktieägare kan din utdelning eller vinst då beskattas med upp till 58 procent.

Regeln är komplex
Under vissa förutsättningar kan en särskild regel som kallas utomståenderegeln tillämpas. Regeln är relativt komplex, men innebär enkelt uttryckt att även om aktieägarna normalt sett skulle omfattas av 3:12-reglerna, så kan hela utdelningen eller kapitalvinsten beskattas med 25 procent. Det innebär en skillnad på uppemot 33 procent i skatt för aktieägarna.

Utomståenderegeln kan tillämpas om ett bolag i sina investeringsrundor tagit in externa investerare. Investerarna ska ensamma eller tillsammans med andra externa, passiva investerare äga minst 30 procent av aktierna i bolaget och även ha rätt till utdelning med motsvarande andel.

Femårig karensperiod
Ett startupbolag som bildats av en eller flera grundare som också jobbar tillsammans i bolaget kan alltså tillämpa utomståenderegeln och få möjlighet till lägre beskattning. Något som är viktigt att tänka på är att det utomstående ägandet måste ha funnits i fem hela beskattningsår. Tar man in externa investerare som klassas som utomstående slår en femårig karensperiod till innan aktierna i bolaget inte längre lyder under 3:12-beskattning. För nya aktieägare som köper aktier i ett bolag där externa investerare redan äger minst 30 procent får dock utomståenderegeln effekt direkt. Det betyder att all avkastning i form av utdelningar eller kapitalvinster beskattas med 25 procent.

Gäller även teckningsoptioner
Detta gäller även för nyckelpersoner som får köpa teckningsoptioner i bolaget. Vinster på teckningsoptioner beskattas med 30 procent, men om optionerna används för att teckna aktier i bolaget, beskattas vinster och utdelningar med 25 procent.

Förhållandena för aktieägare i startups som dragit till sig omgivningens intresse och attraherat investerare kan förändras radikalt redan efter första investeringsrundan. Det är alltså viktigt att grundarna känner till hur ägandet ser ut, i vilken omfattning det finns externa investerare och hur pass aktiva investerarna är så att de verkligen kvalificerar sig som passiva investerare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev