Börja skriv din sökterm

Att betala preliminärskatt och kvarskatt – så fungerar det

Varje år beräknar Skatteverket hur mycket ditt företag ska betala i skatt. Men vad händer om du betalar för mycket eller för lite?

Varje år beräknar Skatteverket hur mycket ditt företag ska betala i skatt. Detta kallas debiterad preliminärskatt och beräkningen görs på föregående års deklaration eller på en preliminär skattedeklaration. Denna skatt ska vara betald den 12 varje månad.

Preliminärskatt
Du kan när som helst ändra din debiterade preliminärskatt genom att lämna in en uppdaterad preliminär skattedeklaration till Skatteverket. Det gäller både om du uppskattar att du kommer att betala för mycket eller för lite i skatt. Behöver du hjälp att beräkna din preliminärskatt kan din redovisningskonsult hjälpa till.

Kvarskatt
På ditt slutskattebesked står vad din totala skatt blev. Har du betalat för lite skatt under inkomståret får du kvarskatt. Den ska vara betald 90 dagar efter att företaget har fått sitt slutskattebesked. För att du ska slippa kostnadsränta måste kvarskatten vara registrerad på skattekontot ett visst datum.

Kvarskatt – ingen kostnadsränta
Om fyllnadsinbetalning sker med belopp som överstiger 30 000 kronor.

Bokslutsdatum Pengar ska finnas hos Skatteverket
September–december 2019 12 februari 2020
Januari–april 2020 12 juni 2020
Maj–juni 2020 12 augusti 2020
Juli–augusti 2020 12 oktober 2020

Om fyllnadsinbetalning sker med belopp som understiger 30 000 kronor.

Bokslutsdatum Pengar ska finnas hos Skatteverket
September–december 2019 3 maj 2020
Januari–april 2020 3 september 2020
Maj–juni 2020 3 november 2020
Juli–augusti 2020 3 januari 2021

Kvarskatt med låg kostnadsränta – 1,25 procent
Om betalning görs efter ovanstående datum fram till och med förfallodatum.

Kvarskatt med hög kostnadsränta – 16,25 procent
• Betalning efter förfallodatum
• Skönbeskattning

Intäktsränta på skattekonto
Intäktsräntan på skattekontot är för närvarande 0 procent.

Inbetalning av skatt
Skatteverkets bankgironummer är 5050-1055. Företagets OCR-nummer tillika skattekontonummer är företagets organisationsnummer med 16 framför och 1 efter. Om du är osäker kan du hitta ditt nummer genom tjänsten OCR-beräkning som finns på Skatteverkets hemsida.

För mer information om ditt företags skatteinbetalningar kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

2017/10/12

3 min

Nya regler om månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå

Den 10 maj beslutade riksdagen att införa månatlig rapportering på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Alla arbetsgivare ska varje månad redovisa utbetald ersättning och innehållen skatt för varje anställd. De nya reglerna införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019. Syftet med de nya reglerna är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

2 min

”Fantastiskt roligt och en bekräftelse av det arbete vi har gjort”

2013 vann Johan Hedberg Entrepreneur Of The Years kategoripris Årets manliga stjärnskott. Hans företag CLX Networks verkar på en stor internationell marknad och omsätter drygt 430 miljoner kronor.