Börja skriv din sökterm

2020/02/26

3 min

Köpa ut delägare genom differentierad utdelning – ny väg att gå?

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om beskattning av differentierad utdelning på kvalificerade fåmansföretagsaktier (3:12-aktier). Enligt domstolen skulle den differentierade utdelningen inte beskattas som inkomst av tjänst, eftersom utdelningen saknade koppling till arbetsinsatser.

Med differentierad utdelning menas att utdelningen från ett aktiebolag lämnas med olika belopp per aktie. Det innebär oftast att en ägare får mer utdelning per aktie än en annan. Den överskjutande utdelningen har i flertalet fall setts som inkomst av tjänst för den ägare som fått en högre utdelning per aktie. Utdelningen har setts som ersättning för arbetsinsatser i bolaget och därför beskattats som lön. Högsta förvaltningsdomstolen har dock gjort en annan bedömning i ett fall som avgjordes nyligen.

Två delägare – en ska lösas ut
Det aktuella fallet gällde ett bolag med två delägare där den ena skulle lösas ut från sitt ägande. Den avgående ägaren skulle få en marknadsmässig ersättning för sina aktier. Bolaget hade inte tillräckligt fritt eget kapital för att göra en så kallad indragning av aktier och den kvarvarande ägaren hade svårt att finansiera ett köp av den avgående ägarens aktier.

Istället tänkte sig delägarna att bolaget skulle göra en differentierad utdelning och att den avgående ägaren skulle få hela utdelningsbeloppet. Resterande del av köpeskillingen skulle betalas ut genom lön. Slutligen skulle den kvarvarande ägaren köpa aktierna för nominellt värde.

Ej tjänstebeskattning enligt Högsta förvaltningsdomstolen
I motsats till flera tidigare fall kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att den differentierade utdelningen inte skulle beskattas som inkomst av tjänst. Domstolen ansåg inte att utdelningen var ersättning för arbete (lön). Detta kan innebära att det är möjligt att köpa ut delägare med hjälp av differentierad utdelning. Men notera att frågan om huruvida tillvägagångssättet kan tillämpas på andra fall med snarlika omständigheter måste kontrolleras noggrant. Även små skillnader jämfört med andra fall kan medföra stora skillnader i beskattningen.

Vid frågor och för mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

3:12-förslaget – lättnader och skärpningar

Förra hösten kom ett förslag till nya skatteregler för entreprenörer (den så kallade 3:12-utredningen). Efter skarp kritik från näringslivet har regeringen arbetat om förslaget. Jämfört med det ursprungliga förslaget innebär det några lättnader, och desto fler skärpningar.

2017/03/23

7 min

Decemberlönen extra viktig för fåmansföretagare

När året börjar gå mot sitt slut bör du som fåmansföretagare kontrollera om du har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda löneunderlagsregeln. I annat fall kan du ta ut extra lön före årsskiftet. På så sätt ökar du möjligheterna till lågbeskattad utdelning kommande år.

4 min

Många möjligheter när du bildar aktiebolag

Du kanske är på väg att starta eller ombilda till aktiebolag. Oavsett om du anlitar en revisor för detta eller inte så finns det finns många möjligheter som är bra att känna till.

2011/03/15

2 min