Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/02/26

3 min

Köpa ut delägare genom differentierad utdelning – ny väg att gå?

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om beskattning av differentierad utdelning på kvalificerade fåmansföretagsaktier (3:12-aktier). Enligt domstolen skulle den differentierade utdelningen inte beskattas som inkomst av tjänst, eftersom utdelningen saknade koppling till arbetsinsatser.

Med differentierad utdelning menas att utdelningen från ett aktiebolag lämnas med olika belopp per aktie. Det innebär oftast att en ägare får mer utdelning per aktie än en annan. Den överskjutande utdelningen har i flertalet fall setts som inkomst av tjänst för den ägare som fått en högre utdelning per aktie. Utdelningen har setts som ersättning för arbetsinsatser i bolaget och därför beskattats som lön. Högsta förvaltningsdomstolen har dock gjort en annan bedömning i ett fall som avgjordes nyligen.

Två delägare – en ska lösas ut
Det aktuella fallet gällde ett bolag med två delägare där den ena skulle lösas ut från sitt ägande. Den avgående ägaren skulle få en marknadsmässig ersättning för sina aktier. Bolaget hade inte tillräckligt fritt eget kapital för att göra en så kallad indragning av aktier och den kvarvarande ägaren hade svårt att finansiera ett köp av den avgående ägarens aktier.

Istället tänkte sig delägarna att bolaget skulle göra en differentierad utdelning och att den avgående ägaren skulle få hela utdelningsbeloppet. Resterande del av köpeskillingen skulle betalas ut genom lön. Slutligen skulle den kvarvarande ägaren köpa aktierna för nominellt värde.

Ej tjänstebeskattning enligt Högsta förvaltningsdomstolen
I motsats till flera tidigare fall kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att den differentierade utdelningen inte skulle beskattas som inkomst av tjänst. Domstolen ansåg inte att utdelningen var ersättning för arbete (lön). Detta kan innebära att det är möjligt att köpa ut delägare med hjälp av differentierad utdelning. Men notera att frågan om huruvida tillvägagångssättet kan tillämpas på andra fall med snarlika omständigheter måste kontrolleras noggrant. Även små skillnader jämfört med andra fall kan medföra stora skillnader i beskattningen.

Vid frågor och för mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev