Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/03/05

3 min

2020 – vilka utmaningar står Sveriges kommuner och regioner inför?

SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerar två gånger per år en ekonomirapport som kartlägger såväl förväntade utmaningar som konsekvenser. Den senaste rapporten visar att kommuner och regioner i Sverige står inför olika utmaningar.

En av utmaningarna är att antalet äldre blir allt fler, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

43 miljarder kommer saknas år 2023
Enligt SKR:s senaste ekonomirapport från oktober 2019 kommer regionerna och kommunerna att sakna 43 miljarder kronor år 2023. SKR:s beräkning utgår från följande:

  • Att kostnaderna fortsätter att öka på samma sätt i förhållande till befolkningen.
  • En genomsnittlig beräknad skattehöjning på 13 öre under 2020.
  • Utifrån de resurser som staten planerar att skjuta till sektorn och som framgår av budgetpropositionen.

SKR har frågat samtliga ekonomichefer i kommunerna om deras syn på kommande år. Fyra av fem ekonomichefer svarade att 2020 innebär större utmaningar än 2019.

Vilka utmaningar finns för kommuner och regioner?
Under 2019 beräknade mer än varannan ekonomichef att verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende skulle uppvisa ett underskott på mer än 1 procent i förhållande till budget. Vidarea utgör den så kallade somatiska hälso- och sjukvården en utmaning för nästan samtliga regioner. Endast två av de tjugoen regionerna prognostiserade en ekonomi i balans för detta verksamhetsområde.

Sammantaget visar rapporten att det finns stora effektiviseringsbehov i såväl regioner som kommuner. Nya arbetssätt, ökad samverkan och översyn av bemanning är tre exempel på områden som regioner och kommunerna arbetar med för att effektivisera verksamheterna.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev