Börja skriv din sökterm

Dags att deklarera – ökade krav på digital inlämning och tre tips att ha med sig

Det finns många saker att tänka på när deklarationen ska lämnas in. I denna artikel hittar du information om datum och om områden som kan vara viktiga att tänka på när du upprättar din privata inkomstdeklaration.

För fysiska personer som har anslutit sig till en digital brevlåda skickades deklarationen ut under perioden 4–11 mars 2020. För de som inte anslutit sig till en digital brevlåda kommer deklarationen på papper med posten under perioden 13 mars–15 april 2020.

Det går bra att deklarera i Skatteverkets app eller på hemsidan från och med den 17 mars 2020. För fysiska personer som godkänner de förifyllda uppgifterna senast den 31 mars utan att göra ändringar utlovas skattepengarna redan den 7–9 april 2020.

Den som inte har anstånd ska lämna in inkomstdeklarationen senast den 4 maj 2020. Fysiska personer som tar hjälp av exempelvis en revisionsbyrå för att upprätta inkomstdeklarationen kan få anstånd med inlämningen. Det innebär följande:

Digitalt inlämnad inkomstdeklaration
Skatteverket har under 2020 skärpt kraven på vad som ska anses som digitalt inlämnad. Inkomstdeklaration 1 anses som digitalt inlämnad när hela deklarationen, det vill säga huvudblanketten, bilagorna och övriga upplysningar, har skickats in digitalt av revisionsbyrån. I undantagsfall då en upplysning eller dokument inte kan lämnas digitalt får just det dokumentet lämnas in i fysisk form. Du som kund signerar sedan deklarationen på Mina sidor. För att kunna signera deklarationen via Mina sidor krävs e-legitimation.

Några tips inför inlämningen av deklarationen:

Har du frågor eller funderingar om deklarationsinlämning eller vill diskutera just din situation – tveka inte att höra av dig till närmaste EY-kontor!

*Bedömningen om företaget är av mindre storlek görs vid utgången av betalningsåret. Med mindre storlek innebär: (i)medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50, (ii) företagets nettoomsättning under betalningsåret eller balansomslutning uppgår till högst 80 miljoner kronor, (iii) företagets andelar eller röster får inte ägas direkt eller indirekt med 25 procent eller mer av ett offentligt organ och (iv) företagets andelar får inte vara upptagen till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Tjänstebil och förmånsbil – så funkar det

En tjänstebil används i tjänsten och den privata körningen får endast vara av ringa omfattning. En förmånsbil får även används privat och den anställde betalar då skatt på bilens förmånsvärde. Under 2018 träder flera skattenyheter i kraft som påverkar förmånsvärdet.

2017/12/14

5 min

Livet som entreprenör är en berg- och dalbana

Ett stort intresse för programmering och en lovande idé ledde till att han startade sitt första företag redan under studietiden. Nyligen fick Alexander Hars ta emot EY Entrepreneur Of The Years kategoripris Årets manliga stjärnskott.

Den pågående 3:12 utredningen – status

I januari 2015 beslutade regeringen att den ursprungliga 3:12-utredningens uppdrag skulle utökas. Utredningen skulle inte bara gälla beskattningen vid ägarskiften i fåmansbolag. Utredningen skulle även se över 3:12-reglerna för att begränsa möjligheterna att omvandla inkomster för delägare i fåmansbolag.

2016/06/27

2 min