Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/05/05

3 min

Ny mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner

Företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning ökar för sjunde året i rad. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga kvalitetsmätning av kommunernas service. Undersökningen kallas för Insikt och görs tillsammans med Stockholm Business Alliance.

Undersökningen grundas på drygt 33 000 svar (svarsfrekvens 54 procent) från företag om hur de upplever kommunernas service inom områdena:

• Brandskydd
• Bygglov
• Markupplåtelse
• Miljö- och hälsoskydd
• Livsmedelskontroll
• Serveringstillstånd

De två kommuner med högst NKI-värde sett till samtliga sex områden är Trosa kommun och Åmål kommun med 84 poäng vardera. Lägst NKI-värde hade Alingsås kommun och Nora kommun med 59 respektive 61 poäng. Vad gäller kommuner med invånarantal över 40 000 hamnade Lidingö, Trollhättan och Kristianstad i topp tre.

Den största förbättringen i förhållande till 2018 gjordes av Kalix kommun som förbättrade sitt NKI-värde med 21 enheter.

När företagen betygsätter kommunernas service får bemötande högst betyg och information lägst. 2019 års mätning visar även att företagen är mest nöjda med servicen inom brandskydd och minst nöjda med servicen inom bygglov.

Resultatet av mätningen presenteras mer ingående på ett webbseminarium som SKR arrangerar den 1 september 2020. På SKR:s hemsida finns även möjlighet att utläsa respektive kommuns resultat.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev