Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/05/13

3 min

Varför ska man ha en körjournal?

Du har säkert hört att det är bra att föra körjournal när man har bil via arbetet, men frågan är varför? Svaret är att det finns situationer då körjournalen kan ha en relativt stor inverkan på beskattningen för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Den här artikeln handlar om tre fall då det är extra viktigt att föra körjournal.

1. Skillnaden mellan skattefritt och skatteplikt
Den som har en bil via sitt arbete blir förmånsbeskattad för bilen om den används privat i mer än ringa omfattning. För att undvika förmånsbeskattning får bilen bara användas privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och den totala körsträckan får högst vara 100 mil. Om en anställd i princip uteslutande använder bilen i tjänsten, krävs en korrekt upprättad körjournal för att kunna visa att den privata användningen varit så begränsad att någon förmån inte ska påföras. Det är den anställde och arbetsgivaren som ska bevisa att den privata användningen endast varit ringa.

2. Omfattande körning i tjänsten ger rätt till sänkt förmånsvärde
Den som använder sin förmånsbil i sådan omfattning att den i tjänsten körs mer än 3 000 mil under ett år, har rätt att sätta ner förmånsvärdet med 25 procent. För att kunna visa en så omfattande tjänstekörning är en körjournal av stor vikt. Reduktionen av förmånsvärdet minskar bolagets kostnader för arbetsgivaravgifter, liksom den anställdes tjänstebeskattning.

3. Drivmedelsförmån
Den som har en drivmedelsförmån från sin arbetsgivare ska endast beskattas för drivmedel som avser privata resor. Drivmedel som förbrukas i tjänsten ska således inte tas upp till beskattning. För att kunna visa hur mycket som körs i tjänsten kontra privat, behövs en körjournal som visar vad som ska tas upp till beskattning och inte. För anställda beräknas förmånsvärdet på drivmedel utifrån marknadsvärdet plus ett tillägg med en faktor om 1,2.

Vad ska körjournalen innehålla?
Det finns alltså en rad situationer då en körjournal kan ge relativt stor inverkan på beskattningen för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Vad gäller körjournalens innehåll och hur den ska föras finns flera saker att tänka på. Körjournalen kan föras manuellt eller elektroniskt och för att vara fullgod bör den innehålla vissa uppgifter. En körjournal bör till exempel innehålla uppgifter om mätarställning vid årets början och årets slut, bilens registreringsnummer, datum och mätarställning vid varje resas start och slut, hur många kilometer resan avsett samt adress för start och slut för resan.

Det krävs en del arbete för att föra en korrekt körjournal, men det kan vara mödan värt – inte minst i form av insparade kostnader för skatter och avgifter. Dessutom kan du minska risken för fel, vilket annars kan leda till skattetillägg.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev