Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/06/03

4 min

Så påverkas kommuner och regioner av coronapandemin

Hur påverkas kommuner och regioner av den pågående coronapandemin? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en kalkyl utifrån ett scenario som kan beskrivas som bästa tänkbara utfall. Trots detta visar kalkylen på omfattande och långsiktiga verkningar.

Redan i höstas flaggade SKR för ekonomiska utmaningar under 2020 till följd av en försvagad konjunktur och ett ökat demografiskt tryck. SKR:s ekonomirapport från maj 2020 beskriver detta som: ”Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår”.

Minskade skatteintäkter men ökat behov av välfärd
För första gången sedan krisen på 90-talet väntas summan av utbetalda löner minska jämfört med föregående år. Sysselsättningen och inkomsterna sjunker, vilket resulterar i en inbromsning av skatteunderlaget. Detta sker parallellt med att den offentliga sektorn ser att befolkningen växer och behovet av välfärd ökar.
Utöver lägre skatteintäkter måste Sveriges regioner hantera merkostnader inom hälso- och sjukvården. Samtidigt minskar intäkterna från kollektivtrafik och tandvård kraftigt. Staten har utökat de generella statsbidragen till kommuner och regioner till historiska nivåer. Trots detta förväntas regionerna gå från ett överskott på 8,9 miljarder kronor 2019 till ett underskott på 6 miljarder kronor 2020.

Vårdskuld inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst
Inom hälso- och sjukvården leder inställda operationer, uteblivna kontroller och minskad förebyggande vård till en vårdskuld. SKR befarar att en liknande vårdskuld kommer att utvecklas inom socialtjänsten. Det ekonomiska biståndet beräknas öka med 15–20 procent under året och kommer därmed vara cirka 3 miljarder högre 2021 jämfört med 2018. SKR ser även att antalet anmälningar om våld i nära relationer eller barn som misstänks fara illa ökar. Till detta kommer ökade insatser inom psykiatrin samt missbruks- och beroendevården.

Sammantaget finns det en stor osäkerhet kring den fortsätta utvecklingen och omfattningen av pandemins effekter för såväl den privata som offentliga sektorn.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev