Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/09/03

4 min

Fem vanliga momsmisstag – och hur du undviker dem

Företagets momshantering kan skapa många frågor. Här är fem områden som kan orsaka huvudbry för dig som arbetar med momsredovisning.

1. Moms på förskott

Enligt huvudregeln ska momsen redovisas i den period som en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls. Detta gäller dock inte vid förskottsbetalningar. Om du får betalt i förskott − helt eller delvis − ska momsen redovisas enligt den så kallad kontantprincipen. Det innebär att momsen ska redovisas när förskottet betalas kontant eller på annat sätt kommer företaget till godo.

Hyra av lokaler och maskiner är exempel på sådana tjänster där betalning ofta sker i förskott. Se vidare under punkt 5.

2. Moms vid kundförluster

Om bolaget har fakturerat och redovisat utgående moms på en faktura som du sedan inte får betalt för, kan bolaget i vissa fall söka återbetalning av den tidigare redovisade momsen. Men det gäller endast om det är en så kallad konstaterad och definitiv kundförlust, till exempel att kundföretaget har gått i konkurs. Gäller fordringen en privatperson krävs relativt långtgående och dokumenterade indrivningsförsök innan ditt bolag eventuellt kan ha rätt att boka bort fordran och hämta hem momsen. Att parterna tvistar om en fordran är således inte skäl nog att ha rätt att göra en återsökning av den utgående momsen.

Om kundfakturan är utställd under perioden 1 februari 2020–31 december 2020 finns det lättnader i kraven med anledning av coronapandemin. Det krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda, till exempel att köparen är en beskattningsbar person, att skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut och att det gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning. Säljaren och köparen får inte heller vara i intressegemenskap.

3. Moms vid koncerntransaktioner

Det är inte möjligt att kvitta transaktioner mellan olika bolag i en koncern, utan att det blir någon momskonsekvens. Koncernbolag ska fakturera varandra som vilka andra bolag som helst.

4. Moms och avdrag på tjänstebil

Som huvudregel får du inte dra av moms vid inköp av en personbil som används i en momspliktig verksamhet. Undantag från huvudregeln är inköp av bil för uthyrning i biluthyrningsverksamhet, taxitrafik, transport av avlidna, körskoleverksamhet och bilförsäljningsföretag.

Om inköpet gäller lastbilar som används i en momspliktig verksamhet får du dra av moms. Men lastbilen måste då skattemässigt vara klassad som en lastbil. Det finns regler för gränsdragningen mellan personbil och lastbil.

Vid leasing av personbilar som används i en momspliktig verksamhet är halva momsen avdragsgill med undantag för taxi, begravningsbil eller körskolebil. En förutsättning är att grundkravet är uppfyllt, det vill säga att bilen körs minst 100 mil om året i verksamheten.

5. Moms vid lokalhyra och uthyrning av maskiner

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln undantagen från moms, det vill säga utgående moms tas inte ut och ingående moms är inte avdragsgill. Under vissa förutsättningar finns dock möjlighet att debitera moms och bli frivilligt skattskyldig. Det ger då rätt att dra av ingående moms.

Vid uthyrning av lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet eller uthyrning av maskiner är förskottsbetalning det normala. Om betalningen sker innan den avtalade hyresperiodens löper ut anses det som en förskottsbetalning och momsen redovisas då när fakturan betalas. Om betalning inte sker under den avtalad hyresperioden anses hyrestjänsten tillhandahållen vid den tidpunkt då hyresperioden löper ut. Momsen redovisas då den månad när den aktuella avtalsperioden går ut.

Tidigare krävde frivillig skattskyldighet en särskild ansökan och beslut, men detta gäller inte längre. Undantag är ny- eller tillbyggnad då du måste både ansöka och invänta beslut innan den ingående momsen kan dras av.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev