Drivkraft

Ange ditt sökord

Att sälja ett bolag – vad bör du tänka på?

Att i god tid förbereda försäljningen av ett bolag är viktigt. Det ger dig som ägare goda förutsättningar för en optimal transaktion. Förberedelserna ger dig också en möjlighet att skapa ordning och reda i ditt bolag. Men vad bör du tänka på och när är det dags att börja planera?

Att sälja ett bolag är en tidskrävande process som förtjänar att planeras i förväg. Genom att börja planera i tid − gärna 3–5 år innan försäljningen – kan du implementera förbättringar och rutiner som kan göra försäljningen smidigare och bolaget mer attraktivt för potentiella köpare.

Se över kontrakt
En relativt enkel sak är att se över kontrakt med kunder och leverantörer. Finns det skriftliga avtal och är dessa sparade digitalt eller endast i en pärm på kontoret? Om avtalen bara finns i pappersform är det ofta värt att skanna in avtalen och spara dem i en mappstruktur. Det är också viktigt att se till att avtalen är påskrivna av båda parter och att avtalen fortfarande gäller. Kontrollera även om det finns någon klausul som bör hanteras, till exempel avseende förändring av ägarskap. Se till att beslut och överenskommelser finns dokumenterade och samla gärna bolagsdokumentation och andra viktiga originalhandlingar, så att en potentiell köpare kan ta del av dem på ett strukturerat sätt.

Vilka är bolagets värdedrivare?
Det är viktigt att du som säljare har överblick och kännedom, dels om finansiell information som rör ditt bolag, dels om hur du följer utvecklingen av bolaget. Finns det till exempel möjlighet att spåra och analysera intäkter i olika intäktsströmmar, oavsett om de gäller produkt, tjänst eller geografi? Om företagets nuvarande system eller redovisningsprinciper inte erbjuder den möjligheten bör du se över detta. Om du börjar arbetet i tid, kan du sedan presentera en historisk nedbrytning av olika värdedrivare.

Har din egen operativa roll samt ägarroll klar
I ett ägarlett bolag finns det ofta ett stort beroende av ägaren. Vid en försäljning är det viktigt att du som ägare funderar på din framtida roll och att du börjar föra över kunskap och ansvar till andra medarbetare i god tid. Olika alternativ kan vara:

• En tidsbegränsad anställning som ger möjlighet till överlämning till ny ägare.
• Återinvestera en del av köpeskillingen, till exempel i det förvärvande bolaget.
• Tilläggsköpeskilling, det vill säga en viss del av köpesumman betalas vid ett senare tillfälle.
• Specifika överlämningskrav i aktieöverlåtelseavtalet.

Oavsett hur du ser på din roll efter försäljningen är det viktigt att tidigt fundera över vilka alternativ du och dina eventuella kollegor kan tänka er, samt att vara flexibel och ha en konstruktiv dialog med potentiella köpare.

Ta hjälp
En försäljningsprocess sker samtidigt som du ska sköta ditt företag. Det är en krävande process och som ägare tjänar du ofta på att ta hjälp, både av rådgivare med kunskap och erfarenhet av försäljningsprocesser samt i vissa fall av nyckelpersoner i bolaget som du litar på. Även inom områden som skatt och optimerad utdelning är det viktigt att ta hjälp för att skapa bästa möjliga utfall för dig som ägare och säljare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev