Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/10/07

4 min

Lön eller utdelning – hur ska du tänka?

Det finns många frågor och funderingar kring lön och utdelning. Vilket är mest fördelaktigt? Hur ser skattereglerna ut? Vad är bäst ur såväl ett företags- som privatekonomiskt perspektiv?

En lön beskattas med arbetsgivaravgifter, cirka 31,42 procent, och därefter kommunalskatt, cirka 32 procent. En utdelning beskattas med inkomstskatt, 21,4 procent, och därefter kapitalskatt, 20 procent. Vid en första anblick kan därför utdelning framstå som det mest fördelaktiga alternativet. Men det finns flera andra aspekter som du också bör ta hänsyn till. Nedan följer tre punkter som kan vägleda dig som är delägare i ett fåmansföretag;

1. ”Ta ut lön. Men varför? Det är ju lägre skatt på utdelning?”
När du tar ut lön från bolaget får du flera fördelar som inte ingår i utdelning. Du får jobbskatteavdrag och grundavdrag i din deklaration. Dessutom är lönen pensionsgrundande och sjukdomsgrundande, det vill säga den tryggar din ersättning vid pension samt sjukdom och föräldraledighet (SGI). Med utdelning följer inte några av dessa sociala förmåner.

2. ”Hur hög lön ska jag ta?”
Att ta ut en lön strax under gränsen för statlig skatt kan vara ett bra riktmärke. När du passerar gränsen för statlig skatt blir det dyrare att ta ut lön. Du som privatperson betalar 20 procent extra skatt på lön över 509 300 kronor per år. Det motsvarar en månadslön på 42 442 kronor (lönenivåer för inkomstår 2020).

Det finns också en övre gräns för pensionsgrundande inkomster. Upp till 538 700 kronor (år 2020) ger dig maximalt med pensionsgrundande inkomst (beloppet överstiger brytpunkten för statlig skatt). Inkomster över detta påverkar inte din allmänna pension.

3. ”Får jag tillgodogöra mig löneunderlaget för min utdelning?”
Om du tar ut för låg lön i bolaget, kan det resultera i att du går miste om löneunderlaget. För att kunna använda löneunderlaget i din blankett K10 måste du som ägare tar ut en viss lön. Att snåla in på lönen, till förmån för utdelning, är alltså inte alltid ett vinnande koncept. Enligt 3:12-reglerna behöver du som ägare antingen ta ut en lön på minst 400 800 kronor (6 IBB) + 5 procent av bolagets totala lönekostnader eller en lön på 641 280 kronor (9,6 IBB). Tar du ut mindre lön än detta, går du miste om löneunderlaget. Då får du i stället använda dig av förenklingsregeln, ett schablonbelopp om cirka 183 700 kronor (beskattningsår 2021).

Summa summarum – lön versus utdelning beror till stor del på bolagets och ägarens specifika situation och det är svårt att ge allmänna svar. Generellt sätt kan man dock säga att ju högre lön du har, desto fördelaktigare blir det att ta utdelning, eftersom skattesatsen höjs för inkomster över 509 300 kronor. Du kan ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt, alltså cirka 42 000 kronor i månadslön, och därefter komplettera med utdelning till 20 procents beskattning.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev