Drivkraft

Ange ditt sökord

Måste du använda lösenord i dina affärssystem?

Ju enklare ett lösenord är eller ju mer spritt det är i verksamheten, desto lättare är det för obehöriga att komma åt företagets affärssystem. Genom att förbättra din hantering av lösenord kan du minska riskerna i din verksamhet.

Om du tillhör den kategori av människor som aldrig låser huset eller bilen, som lämnar plånboken på en parkbänk eller som är beredd att förlora allt du äger, ja då behöver du troligtvis inte några lösenord i din affärsverksamhet. Men om du inte tillhör den kategorin, vilket få människor faktiskt gör, bör du tänka till när det gäller lösenord och hur de hanteras.

Skyddar företagets information
Lösenorden i företagets affärssystem är nyckeln till både data och funktioner. Du kan till exempel komma åt dina kunders kontaktuppgifter, göra utbetalningar från dina konton eller få information om vilka kunder du skickat fakturor till och som du förväntar dig att få betalt från.

Ju enklare lösenord eller ju mer spridda de är, desto lättare är det för en obehörig att komma åt företagets affärssystem. Tyvärr blir det också lättare att stänga dig ute från information eller att använda dina system som plattform för att göra brott hos andra. Vi har nog alla läst om bolag som fått sina system och data kapade och krypterade och som krävts på stora lösensummor för att få tillgång till sin information igen. Det skulle kunna vara ditt företags information det handlar om.

Starta med en riskbedömning
Som vanligt handlar det om att tänka till och göra någon typ av riskbedömning:

• Vilken information och vilka funktioner är mer känsliga i mitt företag?
• Vilka medarbetare behöver verkligen access till känsliga områden?
• Behöver vi byta lösenord då vi har en viss personalrotation på känsliga områden?
• Vilka delar av företagets infrastruktur, till exempel nätverk och servrar, är mer känsliga än andra?

Sitt ner i lugn och ro och tänk igenom detta, gärna tillsammans med några i företagets ledning. Du kan även inkludera någon med mer kunskap om informationssäkerhet.

För mer information om lösenord och förslag på hantering är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, en bra och lättförstådd sida att börja på. Gå till msb.se och sök på Lösenord. Du kan även kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev