Drivkraft

Ange ditt sökord

2020/12/04

5 min

Förmånsbil eller privat bil – vilket är mest gynnsamt?

En anställd som använder sin tjänstebil privat i mer än ringa omfattning blir beskattad på bilens förmånsvärde. Bolaget kan samtidigt göra avdrag för de kostnader som hör till bilen. Den 1 juli 2021 kan förmånsvärdena för nya bilar komma att höjas.

Vad är en bilförmån?
Om en företagsledare eller anställd i mer än ringa omfattning använder en bil för privat bruk som ägs eller hyrs av bolaget uppkommer en bilförmån. Med ringa omfattning menas en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil vid högst 10 tillfällen per kalenderår. Den skattskyldiga måste göra sannolikt att bilen endast brukats privat i ringa omfattning för att undgå förmånsbeskattning, exempelvis genom att föra körjournal. Förmånsvärdet baseras främst på bilens inköpspris och eventuell extrautrustning.

Räkneexempel
Räkneexemplen (se tabeller nedan) är baserade på olika antaganden om hur en bil som köpts av bolaget som en anläggningstillgång för 350 000 kronor inklusive moms har använts under ett inkomstår. Vi kan i båda räkneexemplen se att skatteavdraget för den anställda på grund av bilförmånen blir cirka 17 500 kronor för hela inkomståret. Det är mindre än vad det normalt kostar att äga en ny bil under ett år. Vi kan även se att de arbetsgivaravgifter som bolaget behöver betala in för bilförmånen är lägre än de skatteminskningar bolaget kan göra genom kostnadsföringen. Med andra ord är förmånsbil fördelaktigt för den anställda och i många fall också skattemässigt gynnsamt för bolaget genom att det skattemässiga resultatet minskar. För en egenföretagare som vill ta ut en förmånsbil till sig själv är fördelarna inte lika uppenbara eftersom, som synes i det första räkneexemplet, arbetsgivaravgifterna och den privata beskattningen på bilförmånen tillsammans överstiger de möjliga skatteminskningarna om bilen inte körs många mil i tjänsten.

Tänk på att bilen delvis måste användas för att generera intäkter i en momspliktig verksamhet för att driftkostnader och värdeminskning ska vara avdragsgilla. Köper bolaget en bil som enbart används privat, är kostnader hänförliga till bilen inte avdragsgilla.

El- och laddhybridbilar
I nuläget kan förmånsvärdet för el- och laddhybridbilar minskas med 40 procent eller max 10 000 kronor på ett år, baserat på hur mycket dyrare de är än närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Från den 1 januari 2021 upphör möjligheten att göra denna nedsättning.

Förslag om höjning av förmånsvärdet 2021
Om du funderar på att köpa ny bil i bolaget som ska nyttjas som förmånsbil kan det vara läge att agera omgående. Regeringen har presenterat ett förslag om höjda förmånsvärden för nya bilar registrerade från den 1 juli 2021 och framåt. Syftet med förslaget är att det ska kosta lika mycket att ha en förmånsbil som en privat bil kostar att äga. För bilar med ett nybilspris på 350 000 kronor skulle förslaget medföra en höjning av förmånsvärdet på cirka 33 procent. Den procentuella höjningen för lite dyrare bilar blir något lägre.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Inköp 350 tkr inkl moms: Inventarie 2020-01-01 – 2020-12-31  
Bränsle 2 000 mil, 0,7 l/mil & 14 kr/l 3 920 Avdragsgill ingående moms
Bränsle 2 000 mil, 0,7 l/mil & 14 kr/l 3 356 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Service 1 000 Avdragsgill ingående moms
Service 856 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Diverse underhåll, besiktning, m.m. (5 tkr) 1 000 Avdragsgill ingående moms
Diverse underhåll, besiktning, m.m. (5 tkr) 856 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Värdeminskning (avskrivningstid 5 år) 14 980 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Summa skatteminskning 25 968
Förmånsvärde 2020 46 529 Baserat på inkomstår 2020 och nybilspris 350 tkr
Arbetsgivaravgifter på bilförmån 14 619
Arbetsgivaravgifter på bilförmån -3 129 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Drivmedelsförmån (1 000 mil) Arbetsgivaravgifter 3 079

 

Drivmedelsförmån (1 000 mil) Arbetsgivaravgifter -659

 

Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Summa arbetsgivaravgifter 13 911
Skatteminskning för företaget 12 056
Skatt för den anställda på bilförmån (30 %) 13 959 Skattebelastning för förmånstagaren
Drivmedelsförmån (1 000 mil) Skatt för den anställda (30 %) 3 528

 

Skattebelastning för förmånstagaren
Skatt för den anställda 17 487

 

Inköp 350 tkr inkl moms: Inventarie 2020-01-01 – 2020-12-31
Bränsle 5 000 mil, 0,7 l/mil & 14 kr/l 9 800 Avdragsgill ingående moms
Bränsle 5 000 mil, 0,7 l/mil & 14 kr/l 8 389 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Service 1 000 Avdragsgill ingående moms
Service 856 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Diverse underhåll, besiktning, m.m. 5 tkr 1 000 Avdragsgill ingående moms
Diverse underhåll, besiktning, m.m. 5 tkr 856 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Värdeminskning (avskrivningstid 5 år) 14 980 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Summa skatteminskning 36 881
Förmånsvärde 2020 34 845 Baserat på inkomstår 2020, nybilspris 350 tkr och nedsättning med 25 % p.g.a. minst 3 000 mil per år i tjänsten
Arbetsgivaravgifter på bilförmån 10 948
Arbetsgivaravgifter på bilförmån -2 343 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Drivmedelsförmån (2 000 mil) Arbetsgivaravgifter 6 158
Drivmedelsförmån (2 000 mil) Arbetsgivaravgifter -1 318 Skatteeffekt avdragsgill kostnad
Summa arbetsgivaravgifter 13 446
Skatteminskning för företaget 23 435
Skatt för den anställda på bilförmån (30 %) 10 454 Skattebelastning för förmånstagaren
Drivmedelsförmån (2 000 mil) Skatt för den anställda (30 %) 7 056 Skattebelastning för förmånstagaren
Skatt för den anställda 17 510

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev