Drivkraft

Ange ditt sökord

Förlängt omställningsstöd och stöd vid korttidsarbete

Till följd av covid-19 har regeringen under året presenterat olika krisåtgärder och stödpaket. För att fortsätta stödja företag kommer möjligheten att söka omställningsstöd och stöd vid korttidsarbete att förlängas.

Omställningsstödet baseras på omsättningstapp under en viss period jämfört med samma tid 2019. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen.

Omställningsstödet förlängs
Regeringen har föreslagit ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för perioderna augusti–oktober samt november–december.

För perioden augusti–oktober kan företag med ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För perioden november–december ska tappet ha varit minst 30 procent. Stödet ges som en andel av företagets fasta kostnader och motsvarar maximalt 70 procent av omsättningstappet. För månaderna augusti till december kan stödet uppgå till sammanlagt max 30 miljoner kronor per företag.

Stöd vid korttidsarbete förlängs
Finansdepartementet har skickat ett förslag om förlängt stöd vid korttidspermittering på remiss. Enligt förslaget ska stödet förlängas till och med juni 2021. Subventionsgraden kommer att ligga kvar på nuvarande nivå om 75 procent till och med mars 2021. Under april–juni 2021 sänks nivån till 50 procent. I detta sammanhang beräknas de sociala avgifterna schablonmässigt till 31,42 procent oavsett faktiska avgiftsnedsättningar.

Det nya regelverket beräknas träda i kraft den 15 februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Det går inte att ansöka om stöd enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft. Ansökan för december 2020–juni 2021 ska ha kommit senast tre månader efter utgången av stödmånaden.

Krav på revisorsyttrande
Finansdepartementet föreslår också att ett yttrande från en kvalificerad revisor ska bifogas i samband med ansökan. Revisorn ska bland annat yttra sig om arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och om arbetsgivaren har använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Revisorns granskning föreslås omfatta arbetsgivare med en lönesumma som överstiger 400 000 kronor.

Justerade regler för utdelningar och värdeöverföringar
Reglerna om utdelningar och värdeöverföringar kommer att justeras. Enligt Finansdepartementets förslag ska arbetsgivaren inte ha rätt till stöd om arbetsgivaren två månader före stödperioden, under stödperioden eller sex månader efter stödperioden verkställer eller beslutar om
• vinstutdelning
• gottgörelse
• förvärv av egna aktier
• minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller utdelningsbegränsningen även för moderbolaget. Koncernbidrag kan dock lämnas under stödperioden. Förslaget om justerade regler för utdelningar och värdeöverföringar föreslås träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

För stöd som lämnats under perioden mars–november 2020 föreslår Finansdepartementet att de nuvarande reglerna för värdeöverföringar ska gälla till och med att den nya lagen träder i kraft. Tillväxtverket har justerat sin syn på värdeöverföringar, så att den överensstämmer med Finansdepartementets nya förslag. Undantaget är koncernbidrag som alltjämt är diskvalificerande för stöd, förutom de fall där koncernbidraget ”inte innebär en värdeöverföring”. Exakt vad som avses med denna skrivning är alltjämt något oklart.

Det är också oklart om Tillväxtverket ytterligare kommer att ändra inställning till värdeöverföringar för stöd som lämnats före december 2020. På sin hemsida meddelar Tillväxtverket endast att de ”skyndsamt” kommer att se över konsekvenserna av förslaget och återkomma med mer information.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev