Drivkraft

Ange ditt sökord

Information om stödpaket med anledning av covid-19

Under våren presenterades ett flertal stödåtgärder med anledning av covid-19. För att ge dig en överblick har vi gjort en sammanställning av vilka stöd som kan vara aktuella att dra nytta av framåt och vilka som löper ut vid årsskiftet.

Vi har beskrivit omställningsstöd och stöd vid korttidsarbete i en tidigare artikel och mer information om dessa och hur utdelning och koncernbidrag kan påverka rätten till stöd, hittar du i denna artikel. Notera att den 19 december kommunicerades att omställningsstödet förlängs ytterligare, nu för perioden januari-februari. För att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet trädde i kraft den 9 november och är till för enskilda näringsidkare som tappat mycket i omsättning på grund av covid-19. Stödet kan lämnas för tre olika perioder, mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader under 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 ska nettoomsättning för stödperioden understiga 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för maj 2020 ska nettoomsättning understiga 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 ska nettoomsättning understiga 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Vidare har regeringen föreslagit ett förlängt omsättningsstöd för perioden augusti-oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under dessa perioder jämfört med samma perioder 2019. Den nya stödperioden kommer att omfattas av en ny ansökningsperiod.

Den 21 december meddelade Regeringen att omsättningsstödet förlängs för perioden januari och februari 2021 och gäller för de enskilda näringsidkare som har tappat minst 30 procent av omsättningen under januari och februari 2021 jämfört med samma period 2019.

Regeringen har tidigare aviserat att ett omsättningsstöd till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare ska införas. Även det stödet kommer att förlängas på motsvarande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stödet till handelsbolag utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Anstånd med skatteinbetalningar

I våras klubbade riksdagen regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Den 9 november meddelade regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd enligt gällande regelverk.

Möjlighet till ökad avsättning till periodiseringsfond

Gäller för 2019 års resultat. Det finns alltid möjlighet att ompröva redan inlämnad deklaration om avsättningen inte redan har maximerats.

Ändring av preliminärskatten

Det är möjligt att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för innevarande år hur många gånger som helst under året i syfte att sänka preliminärskatten. För att få tillbaka preliminärskatt för avslutade räkenskapsår ska en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas inom sex månader efter det att räkenskapsåret avslutades.

Slopad förmånsbeskattning för parkering

Skattefritt från och med 1 juni 2020, men tillämpas retroaktivt från och med 1 april 2020. Gäller till och med 31 december 2020.

Nedsättning av sociala avgifter

Gällde till och med 30 juni 2020, men även här finns möjlighet att begära omprövning om sänkningen inte har utnyttjats tidigare. Sänkning av egenavgifter gäller dock under hela 2020.

Staten tar över sjuklöneansvaret

Från och med den 1 april till och med den 31 juli 2020 ersatte staten arbetsgivarna för hela sjuklönekostnaden under perioden. För perioden augusti-december 2020 ersätts inte alla sjuklönekostnader, men kostnaderna ersätts till en högre nivå än enligt ordinarie regler. Sjuklönekostnaderna ersätts utifrån olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader.

Slopat karensavdrag

Gäller, enligt nuvarande bestämmelser, till och med den 31 december 2020.

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

För sjukdag som inträffat före den 1 november 2020 gällde krav på läkarintyg från och med sjukdag 21. För sjukdagar från och med den 1 november 2020 eller senare krävs läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Vi ber er notera att gällande de stöd som avser sjukförsäkringen har regeringen aviserat om förlängning till och med den 30 april 2021.

Ersättning till riskgrupper

Personer som tillhör en definierad riskgrupp och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller som måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19 har rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag i högst 184 dagar. Gäller under perioden 1 juli-31 december 2020.

Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till bolag som har fått ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till bolagen. Garantierna för de lån som tas inom programmet gäller upp till tre år. Möjligheten att delta i garantiprogrammet gäller för lån som beviljas fram till 31 december 2020.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolagsstämmor

Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör att gälla den 31 december 2020.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev