Drivkraft

Ange ditt sökord

Nyckeltal mäter verksamhetens effektivitet

Vilka nyckeltal ett företag bör använda sig av kan framkalla många frågor. Är bruttovinst ett bra nyckeltal för tjänsteföretag? Är personalrelaterade nyckeltal aktuella i ett producerande bolag? Och vad används egentligen nyckeltal till?

Nyckeltalens främsta syfte är att presentera företagets effektivt på olika sätt. Med hjälp av nyckeltal kan du mäta och följa upp företagets status och utveckling över tid samt göra jämförelser med andra företag. Om nyckeltalen ska ge dig relevant information måste generella nyckeltal som soliditet och kassalikviditet kompletteras med nyckeltal som har koppling till företagets verksamhet och bransch.

Nyckeltal i tillverkande bolag och tjänsteföretag

Först är det viktigt att bena ut vilken typ av verksamhet som bedrivs – är det ett producerande bolag eller ett tjänsteföretag? Till exempel är nyckeltalet bruttovinst ganska meningslöst i ett tjänsteföretag, där inga direkta kostnader (40-konton) kan sättas i relation till intäkter. I tjänsteföretag är i stället personalrelaterade nyckeltal mer aktuella.

Branschspecifika nyckeltal är intressanta och givande för de flesta bolag. Ett hotell vill förmodligen mäta snittintäkt per gäst och beläggningsgrad per natt, medan företag inom detaljhandeln vill mäta antalet returer per dag och köpesumma per kund.

Det finns också generella nyckeltal som fungerar för majoriteten av bolag och som mäter utveckling och effektivitet i företaget, till exempel soliditet, kassalikviditet och olika typer av avkastningsmått.

• Soliditet – visar hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive med lån eller främmande kapital.

• Kassalikviditet – ett mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

• Avkastningsmått – exempelvis avkastning på eget kapital, vilket visar företagets avkastning på ägarnas investeringar.

För tillverkande och producerande bolag är ofta nyckeltal som bruttovinst och lageromsättningshastighet intressanta:

• Bruttovinst – visar skillnaden i kronor mellan inköpt och såld vara. Visar även hur stor andel av försäljningen som återstår för att täcka rörelsens övriga kostnader.

• Lageromsättningshastighet – ett mått på hur många gånger per år som lagret omsätts.

Och för tjänsteföretag kan följande personalrelaterade nyckeltal vara till stor användning:

• Debiteringsgrad per anställd – debiterbar tid i procent av total arbetstid, används ofta i konsultföretag.

• Omsättning per anställd – hur mycket omsättning varje anställd drar in, används ofta för att bedöma effektivitet.

För att kunna styra företaget åt önskat håll, värdera verksamheten på ett rättvisande sätt och använda nyckeltal i beslutsunderlag och budgetarbete måste alltså generella nyckeltal kompletteras med branschspecifika nyckeltal. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev