Drivkraft

Ange ditt sökord

2021/02/08

4 min

Vad krävs för att få sälja varor momsfritt till ett EU-land?

Storbritannien har lämnat EU och det får konsekvenser för dig som säljer varor dit. Från och med januari 2021 ska din försäljning hanteras som försäljning av varor till ett land utanför EU. Men vad krävs egentligen för att ditt företag ska få sälja varor momsfritt till ett EU-land?

Försäljning av varor till företag i länder inom EU är undantagen från svensk moms. Men det gäller bara under vissa förutsättningar:

1. Köparen ska ha meddelat sitt VAT-nr senast när leverans sker.
2. Säljaren ska lämna en periodisk sammanställning.
3. Gränsöverskridande transport ska ha skett – bevisbördan ligger hos dig som hos säljare!

Detta innebär att om köparen saknar ett VAT-nr eller om varan aldrig lämnar Sverige, så ska du lägga svensk moms på fakturan. På fakturan ska du även ange att försäljningen omfattas av Omvänd skattskyldighet. Enklast skriver du ”Reverse charge”.

Tips för en effektivare momshantering

Utveckla en löpande process för att vara säker på att din försäljning uppfyller kraven:

1. VAT-nr
• Se till att ditt CRM-system kräver VAT-nr redan när en ny kund läggs upp.
• Kontrollera att VAT-nr är giltigt mot databasen VIES (VIES (europa.eu)).

2. Periodisk sammanställning
Den periodiska sammanställningen ska lämnas in den 25 månaden efter att försäljningen ägt rum, det vill säga före momsdeklarationen.
• Lägg upp en rutin för att stämma av beloppet i din periodiska sammanställning mot beloppet i ruta 35 på momsdeklarationen.

3. Gränsöverskridande transport
För att bevisa att en vara har lämnat Sverige krävs två icke motstridiga dokument. Lägg upp en rutin för hur och var följande dokument ska arkiveras:
• Faktura från transportören
• Fraktsedeln
• Undertecknat CRM-dokument
• Försäkringsbrev eller officiella handlingar från myndighet.

Observera att vid Hämtköp, det vill säga när kunden själv hämtar varan hos dig som leverantör, så krävs en skriftlig bekräftelse från kunden. Kunden måste lämna den skriftliga bekräftelsen senast 10 dagar efter leverans för att du ska få upprätta fakturan utan moms. Du måste försäkra dig om att varan verkligen lämnat landet.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev