Drivkraft

Ange ditt sökord

Att följa upp fastslagen budget

Nu har det gått några månader på det nya året och budgeten som sattes innan årsskiftet behöver följas upp. I samband med avstämning och analys av resultatet för januari kan du göra en första jämförelse mot fastslagen budget. Hur ska du styra verksamheten mot önskat resultat under de kommande månaderna?

Resultatbudget

I resultatbudgeten har du tidigare uppskattat vilka intäkter och kostnader som kommer under en viss period. Nu är det upp till bevis på om det faktiska utfallet stämmer med den kvalificerade gissning som bolaget gjorde. Det faktiska utfallet stämmer aldrig exakt, utan frågan är hur mycket fel i förhållande till budget som företagets faktiska siffror hamnar. Om differenserna är stora behöver du analysera varför och utifrån analysen ta fram åtgärder för att driva bolaget i önskad riktning. Om differenserna inte är stora behöver kanske inget större utredningsarbete göras, utan bolaget kan fortsätta enligt ursprunglig plan.

Likviditetsbudget

Uppföljningen av likviditetsbudgeten är lättare. Hur mycket pengar har kommit in på kontot och hur mycket pengar har gått ut från kontot? Stämmer summan med de förväntade likvida flödena i budgeten? Om inte behöver du se över och analysera likviditetsbudgeten. En likviditetsbudget bör vara ett levande dokument där du nu fyller i utfallet för januari och gör de eventuella justeringar som krävs för kommande månader.

Läs mer om resultatbudget och likviditetsbudget här. För mer information om budgetarbete eller om du behöver hjälp som är skräddarsydd för ditt bolag kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev